FoU Skolas rektorsnätverk läsåret 2023/24

FoU Skolas regionala rektorsnätverk fortsätter! Många rektorer från hela Skåne har träffats i nätverket under de många år som nätverket har varit i gång. Nu är anmälan öppen för skolåret 2023/24 för alla rektorer från kommunerna anslutna till FoU Skola. Även rektorer från andra kommuner och fristående huvudmän är välkomna i mån av plats.

FoU Skolas rektorsnätverk riktar sig till skolledare på grund- och gymnasieskolan samt Komvux som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om skolledarskap. Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt samt skapa erfarenhetsutbyten mellan rektorer från kommuner i Skånes alla hörn. Nätverkets struktur ska erbjuda forskningsanknytning, strukturerat erfarenhetsutbyte, individuell reflektion samt gemensam dialog. Forskningsanknytning sker dels genom inläsning av utvalda texter om ett i förväg bestämt tema, valt av deltagarna själva. I de fall som nätverksträffen ligger i anslutning till ett forskarseminarium  anknyter temat till seminariets tema. Varje träff innehåller dessutom ett pass med omvärldsbevakning och inspel från forskning som hålls av FoU Skolas vetenskapliga ledare samt gruppdiskussioner.

För att en fördjupning och en individuell reflektion ska vara möjlig bör individuellt arbete göras av deltagarna mellan tillfällena. Detta kan ske i form av reflektioner utifrån den film, podcast eller de texter som utgör underlaget för träffen.

Nätverket träffas i centrala Malmö eller Lund vid fyra  tillfällen under läsåret 2023-2024. Träffarna är halvdagar där lunch och fika serveras.  Alla träffar läggs i anslutning till FoU Skolas seminarier Ledarskap på vetenskaplig grund, vilka är öppna för alla intresserade.

Följande datum träffas nätverket

  • 7 september 2023
  • 7 november 2023
  • 7 februari 2024
  • 11 april 2024

FoU Skolas seminarium

Som nämnts arrangerar FoU Skola mötesplatser med forskare intressanta för rektorsnätverket, kallade seminarier för Ledarskap på vetenskaplig grund. Dessa är öppna för alla ledare inom skolan. Nätverksträffarna förläggs i anslutning till dessa seminarier två gånger per termin. Innehållet på nätverksträffarna planeras i samklang med innehållet på seminarierna som ligger på förmiddagarnan samma dag. Seminarierna är valbara. Man deltar i mån av intresse och tid. Anmälan till dessa sker separat. Deltagandet på seminarierna är kostnadsfritt för rektorer som ingår i nätverket. Mer info om respektive seminarium samt anmälan till densamma hittar du här:

7 september: https://forms.office.com/e/Wpyjap0DsG

7 november: https://forms.office.com/e/VWSwURRnjb

Kostnad för att delta i rektorsnätverket läsåret 23/24
2300 kr för medlemmar i Skånes Kommuner. 3300 för fristående huvudmän.

Program

12:00- 13:00 – Lunch
13:00- 14:00 – Föreläsningar utifrån temat
Föreläsning med vetenskaplig ledare Malin Bardenstam eller inbjuden föreläsare utifrån aktuellt tema
14:00 – 14:20 – Fika
14:20 – 15:20 – Gruppdiskussioner utifrån i förväg utsänd litteratur samt frågor
Gruppdiskussioner med rektorskollegor från hela Skåne. Diskussionen utgår från frågor som sänds ut med den litteraturlista och den litteratur/pod/film som alla förväntas ha tagit del av innan träffen. Gruppdiskussionerna utgår från frågorna och speglas mot den egna verksamheten, litteraturen samt föreläsningen.
15:20- 16:00 – Avslutning och omvärldsanalys
Gemensam avslutning med erfarenheter och diskussioner från dagen. Omvärldsanalys av vetenskaplig ledare Malin Bardenstam med aktuella konferenser, aktuell forskning och rapporter aktuella för utbildning och ledarskap.

 

SEPTEMBER 07
Evenemangsinfo

När

2023-09-07 -

Var

Centrala Malmö

Målgrupp

Rektorer i grundskola, gymnasium samt Komvux Biträdande rektorer deltar i mån av plats


Sista anmälningsdatum

2023-08-07

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare