FoU Skolas rektorsnätverk – Tema: Processledning och samverkan: Hur, vad och varför?

INFORMATION

FoU Skolas rektorsnätverk riktar sig till skolledare på grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om skolledarskap. Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt samt skapa erfarenhetsutbyten mellan rektorer från kommuner i Skånes alla hörn. Nätverkets struktur ska erbjuda forskningsanknytning, strukturerat erfarenhetsutbyte, individuell reflektion samt gemensam dialog.

Den 12 maj kommer Maria Wirén som arbetat som utvecklingschef i Varbergs kommun. Hon kommer i sin presentation att beskriva och problematisera hur kommunen tillsammans med Halmstad Högskola arbetade tillsammans med tre andra kommuner i Halland inom projektet ”From Great To Excellent”. Inom forsknings- och utvecklingsarbetet fanns ett samarbete mellan kommuner samt mellan kommuner och högskola. De fyra kommunerna enades kring några utvecklingsområden som man gemensamt arbetade vidare med tillsammans med högskolan för att höja resultaten för eleverna inom förskola och skola. Vilka lärdomar drog kommunerna av arbetet? Hur kan andra lära av projektet?

PROGRAM

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:00 Föreläsning med Maria Wirén: Wirén föreläser utifrån sina erfarenheter som utvecklingschef i Varbergs kommun under arbetet med forskningsprojektet ”From Great To Excellent”.

14:00-14:20 Fika

14:20-15.20 Gruppvisa diskussioner: Gruppvisa diskussioner utifrån i förväg utsänd litteratur samt utifrån föreläsning och erfarenheter från er egen verksamhet.

15:20-16:00 Omvärldsanalys och avslutning: Vetenskaplig ledare Malin Bardenstam presenterar ny forskning och aktuella konferenser.

ANMÄLAN

Du som är rektor inom nätverket anmäler dig genom att svara på inbjudan.

MAJ 12
Evenemangsinfo

När

2022-05-12 13:00 - 16:00

Var

Meddelas i kallelsen till respektive nätverksträff.

Målgrupp

Rektorer inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Biträdande rektorer i mån av plats.


Sista anmälningsdatum

2022-04-19


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare