FoU Skolas seminarieserie Leda på vetenskaplig grund: Tillitsfullt ledarskap


Tillitsfullt ledarskap – Vad har betydelse när tillit har betydelse?

FoU Skolas seminarieserie 2023 – Leda på vetenskaplig grund

Välkomna till FoU Skolas seminarium den 8 mars 2023 med Thomas Blom, fil dr. i pedagogiskt arbete och verksam vid institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet. Thomas Blom har ett forskningsintresse om rektorers ledarskap och professionella utveckling. Thomas är verksam inom Rektorsprogrammet och Samverkan för bästa skola (SBS).

I sitt seminarium utgår Thomas från frågan: Vad har betydelse när tillit har betydelse? Inspelet tar sin utgångspunkt i avhandlingsstudien Tid för tillit. Kritiska ögonblick i rektorers vardagsarbete, i vilken rektorer och lärare beskrivit ledarhandlingar i situationer som präglats av tillit.

I fokus står rektorers ledarskap i vardagliga situationer. Vi tar del av vad för handlingar som beskrivs av rektor och lärare, men också att hur dessa utförs spelar en stor roll för upplevelsen av tillit. I presentationen berörs även vad tillit kan vara, vad tillit kan bidra till och hur olika former av tillit kan påverka arbetet i skolan.

Klicka här för att läsa avhandlingen.

Program

09:30 – Kaffe framdukat
10:00-12:00 – Föreläsning och diskussion med fil. dr Thomas Blom

Kostnad

200 kr + moms
Kostnadsfritt för rektorer inom FoU Skolas rektorsnätverk

MARS 08
Evenemangsinfo

När

2023-03-08 10:00 - 12:00

Var

Malmö samt digitalt. Plats och länk skickas via mejl till alla som anmält sig en vecka innan seminariet. Ange om du deltar på plats eller digitalt i anmälan

Målgrupp

Skolledare, utvecklingsledare, lektorer, skolpolitiker m.fl. och andra i ledande position i skolan

Medverkande

Thomas Blom, fil dr. i pedagogiskt arbete och verksam vid institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet


Sista anmälningsdatum

2023-02-15

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare