FoU Skolas seminarium: Samverkansforskning: Exempel från forskningsprojektet From Great to Excellent. Docent Jeanette Sjöberg

Jeanette Sjöberg är docent i pedagogik vid Högskolan i Halmstad (HH). Hon är också sedan drygt sju år tillbaka funktionsansvarig för Högskolepedagogiskt centrum (HPC) på HH, samt sedan 2015 styrelseledamot i det nationella nätverket Swednet (Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning). Sjöberg kommer utifrån sin forskning och erfarenhet att föreläsa och problematisera utifrån temat processledning och praktiknära forskning kommun-akademi.

Utifrån forskningsprojektet ”From Great to Excellent”, ett skolutvecklingsprojekt som genomförts regionövergripande med fyra kommuner i Halland, beskriver och problematiserar hon de resultat och det arbete som gjorts inom projektet. Vilka utmaningar finns i forskning kommun-akademi? Vad ledde projektet till och vilka blev resultaten? Vad kan andra lära av det? Dessa är några av de frågor som kommer att diskuteras och beskrivas på majseminariet.

Läs mer om forskningsprojektet här: From Great to Excellent, FGTE – praktiknära forskning – Högskolan i Halmstad (hh.se)

Välkommen med din anmälan!

PROGRAM

09:30 Kaffe finns framdukat

10:00-12:00 Föreläsning – Docent Jeanette Sjöberg föreläser utifrån temat

ANMÄLAN

Anmälan görs genom att trycka på ”Anmäl dig här”. Seminariet kostar 200 kr och är kostnadsfritt för alla som är med i det FoU Skolas rektorsnätverk. Ange i anmälan om du önskar delta digitalt.

MAJ 12
Evenemangsinfo

När

2022-05-12 10:00 - 12:00

Var

Centralt i Malmö (föreläsningen sänds även via digital länk som skickas ut till alla som anmält sig)

Målgrupp

Rektorer, utvecklingsledare, förvaltningsledning, skolpolitiker, lektorer, förstelärare och andra intresserade av processledning


Sista anmälningsdatum

2022-04-22

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare