Utbildning för ID-administratörer i Komkat/HSA och SITHS eID-kort

Vi hälsar dig som blivande ID-administratör välkommen till denna grundutbildning som äger rum den 13 och 15 september 2021.

Komkat (kommunkatalogen) är Skånes kommuners administrationskatalog för HSA-information. Katalogen innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om organisationer, enheter, personer och funktioner i Skånes alla kommuner. Informationen i Komkat synkroniseras till den nationella HSA-katalogen.

SITHS är en tjänst för beställning och utgivning av elektroniska tjänstekort för personer och funktionscertifikat för system för säker identifiering och signering.

HSA och SITHS är nationella tjänster som Skånes Kommuner är ombud för. Komkat tillhandahålls av Skånes Kommuner. Skånes 33 kommuner är anslutna till tjänsterna genom tredjepartsavtal med Skånes Kommuner.

PROGRAM

DAG 1

13 september

13.00 Bakgrund och organisation
Kvalitet och behörighetsunderlag
14.30 Kaffe
14.45 Komkat/HSA-katalogen, Genomgång och visning
Registrering av person, enhet, funktion, uppdrag
16.00 Avslut av dagen

 

DAG 2

15 september

13.00 SITHS – säker identifiering och signering
SITHS Admin, SITHS eID-kort
SIS Capture Station
14.30 Kaffe
14.45 Avtal och styrande dokument
Kontroller
Support och Nätverk
16.00 Avslut av utbildningen

 

Kontakt, frågor och avanmälan
E-hälsosupport
ehalsosupport@skaneskommuner.se
0728-85 49 99

SEPTEMBER 13
Evenemangsinfo

När

2021-09-13 13:00 - 16:00

Var

Digital utbildning via Teams

Målgrupp

Blivande ID-administratörer i en skånsk kommun, samt i mån av plats, även befintlig ID-administratör för uppdatering.


Sista anmälningsdatum

2021-09-08

Avanmälan

Avanmälan görs till ehalsosupport@skaneskommuner.se senast 2021-09-12