​Grundutbildning för ID-administratörer för Komkat/HSA och SITHS eID-kort

Vi hälsar dig som blivande ID-administratör välkommen till denna utbildning. 

Komkat (kommunkatalogen) är Skånes kommuners administrationskatalog för HSA-information. Katalogen innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om organisationer, enheter, personer och funktioner i Skånes alla kommuner. Informationen i Komkat synkroniseras till den nationella HSA-katalogen.  

SITHS är en tjänst för beställning och utgivning av elektroniska tjänstekort för personer och funktionscertifikat för system för säker identifiering och signering. 

HSA och SITHS är nationella tjänster som Skånes Kommuner är ombud för. Komkat tillhandahålls av Skånes Kommuner. Skånes 33 kommuner är anslutna till tjänsterna genom tredjepartsavtal med Skånes Kommuner. 

Vi kommer under HT23 inte genomföra utbildning av SITHS-tjänsterna då hela plattformen kommer bytas ut till årsskiftet. Istället kommer vi inför utbildningen dela videoinspelningar som går genom SITHS-delarna, för att sedan öppna upp för eventuella frågor under utbildningstillfället.

PROGRAM 

13:00
Bakgrund och organisation
Kvalitet och behörighetsunderlag

13:30
Komkat/HSA-katalogen, genomgång och visning, registrering av person, enhet, funktion, uppdrag

14:15
Kaffe

14:30
Fortsatt Komkat/HSA-katalogen

15:15
Avtal och styrande dokument
Kontroller
Support och Nätverk

15:50
Frågor/Svar kring SITHS (SITHS-admin, SIS Capture Station, SITHS eID-kort)

16:00
Avslut

SEPTEMBER 26
Evenemangsinfo

När

2023-09-26 13:00 - 16:00

Var

Digitalt via Teams. Länk skickas efter sista anmälningsdag.

Målgrupp

​Blivande ID-administratörer i en skånsk kommun samt i mån av plats även befintlig ​ID-administratör för uppdatering.


Sista anmälningsdatum

2023-09-20

Avanmälan

Senast 2023-09-25 ehalsosupport@skaneskommuner.se ​0728-85 49 99


Sidansvarig

Ulf Fredriksson

Tjänsteförvaltare