Grundutbildning för ID-administratörer som ska administrera Komkat/HSA och SITHS eID-kort

INFORMATION

Vi hälsar dig som blivande ID-administratör välkommen till denna utbildning.

Komkat (kommunkatalogen) är Skånes kommuners administrationskatalog för HSA-information. Katalogen innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om organisationer, enheter, personer och funktioner i Skånes alla kommuner. Informationen i Komkat synkroniseras till den nationella HSA-katalogen.

SITHS är en tjänst för beställning och utgivning av elektroniska tjänstekort för personer och funktionscertifikat för system för säker identifiering och signering.

HSA och SITHS är nationella tjänster som Skånes Kommuner är ombud för. Komkat tillhandahålls av Skånes Kommuner. Skånes 33 kommuner är anslutna till tjänsterna genom tredjepartsavtal med Skånes Kommuner.

Vi kommer under VT23 inte genomföra utbildning av SITHS-tjänsterna då hela plattformen kommer bytas ut innan sommaren. Istället kommer vi inför utbildningen dela videoinspelningar som går genom SITHS-delarna, för att sedan öppna upp för eventuella frågor under utbildningstillfället.

 

PROGRAM

13.00
Bakgrund och organisation
Kvalitet och berhörighetsunderlag

13.30
Komkat/HSA-katalogen, genomgång och visning
Registrering av person, enhet, funktion, uppdrag

14.15
Kaffe

14.30
Fortsatt Komkat/HSA-katalogen

15.15
Avtal och styrande dokument
Kontroller
Support och Nätverk

15.50
Frågor/svar kring SITHS
(SITHS-admin, SIS Capture Station, SITHS eID-kort)

16.00
Avslut

 

 

KONTAKT OCH FRÅGOR:

ehalsosupport@skaneskommuner.se

0728-85 49 99

MARS 29
Evenemangsinfo

När

2023-03-29 13:00 - 16:00

Var

Skånes Kommuner, Gasverksgatan 3a, 222 29, Lund

Målgrupp

Blivande ID-administratörer i en skånsk kommun, samt i mån av plats, även befintlig ID-administratör för uppdatering.


Sista anmälningsdatum

2023-03-20

Avanmälan

Sista dag för avanmälan är 2023-03-20.