Grundutbildning för ID-administratörer som ska administrera Komkat/HSA och SITHS eID-kort

Vi hälsar dig som blivande ID-administratör välkommen till denna utbildning.

Komkat (kommunkatalogen) är Skånes kommuners administrationskatalog för HSA-information. Katalogen innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om organisationer, enheter, personer och funktioner i Skånes alla kommuner. Informationen i Komkat synkroniseras till den nationella HSA-katalogen.

SITHS är en tjänst för beställning och utgivning av elektroniska tjänstekort för personer och funktionscertifikat för system för säker identifiering och signering.

HSA och SITHS är nationella tjänster som Skånes Kommuner är ombud för. Komkat tillhandahålls av Skånes Kommuner. Skånes 33 kommuner är anslutna till tjänsterna genom tredjepartsavtal med Skånes Kommuner.

Utbildning i SITHS-tjänsterna kommer inte att genomföras under hösten 2023 då hela plattformen kommer bytas ut till årsskiftet. Istället kommer vi inför utbildningen dela videoinspelningar som går genom SITHS-delarna, för att sedan öppna upp för eventuella frågor under utbildningstillfället.

Program

09:00 – Balgrunde

09:00 –  Bakgrund och organisation, Kvalitet och behörighetsunderlag
09:30 –   Komkat/HSA-katalogen, genomgång och visning, registrering av person, enhet, funktion, uppdrag
10:15 –    Kaffe
10:30 –   Fortsatt Komkat/HSA-katalogen
11:15 –     Avtal och styrande dokument, Kontroller, Support och Nätverk
11:50 –   Frågor/svar kring SITHS, (SITHS-admin, SIS Capture Station, SITHS eID-kort)
12:00 –  Avslut

Kontakt

ehalsosupport@skaneskommuner.se

072-85 49 99

NOVEMBER 22
Evenemangsinfo

När

2023-11-22 09:00 - 12:00

Var

Skånes Kommuner, Fabriksgatan 2, 222 37 Lund

Målgrupp

Blivande ID-administratörer i en skånsk kommun, samt i mån av plats, även befintlig ID-administratör för uppdatering.


Sista anmälningsdatum

2023-11-15

Avanmälan

Avanmälan sker senast 2023-11-20