Grundutbildning för ID-administratörer som ska administrera KOMKAT/HSA och SITHS EID-kort

Vi hälsar dig som blivande ID-administratör välkommen till denna utbildning.

Anmälan gäller för utbildningen den 14 september mellan kl. 09-16.

Komkat (kommunkatalogen) är Skånes kommuners administrationskatalog för HSA-information. Katalogen innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om organisationer, enheter, personer och funktioner i Skånes alla kommuner. Informationen i Komkat synkroniseras till den nationella HSA-katalogen.

SITHS är en tjänst för beställning och utgivning av elektroniska tjänstekort för personer och funktionscertifikat för system för säker identifiering och signering.

HSA och SITHS är nationella tjänster som Skånes Kommuner är ombud för. Komkat tillhandahålls av Skånes Kommuner. Skånes 33 kommuner är anslutna till tjänsterna genom tredjepartsavtal med Skånes Kommuner.

PROGRAM

14 september

09.00 Bakgrund och organisation samt kvalitet och behörighetsunderlag
10.00 Kaffe
10.15 Komkat/HSA-katalogen, Genomgång och visning, Registrering av person, enhet,
funktion, uppdrag

12.00 Lunch

13.00 SITHS – säker identifiering och signering SITHS Admin, SITHS eID-kort SIS
Capture Station
14.30 Kaffe
14.45 Avtal och styrande dokument Kontroller Support och Nätverk
16.00 Avslut av utbildningen

SEPTEMBER 14
Evenemangsinfo

När

2022-09-14 09:00 - 16:00

Var

Gasverksgatan 3A i Lund. Utbildningen hålls endast på plats i Skånes Kommuners lokaler.

Målgrupp

Blivande ID-administratörer i en skånsk kommun, samt i mån av plats, även befintlig ID-administratör för uppdatering


Sista anmälningsdatum

2022-09-07


Sidansvarig

Johan Norén

Tjänsteförvaltare