​Grundutbildning för ID-administratörer som ska administrera Komkat/HSA

Vi hälsar dig som blivande ID-administratör välkommen till denna utbildning. 

Komkat (kommunkatalogen) är Skånes kommuners administrationskatalog för HSA-information. Katalogen innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om organisationer, enheter, personer och funktioner i Skånes alla kommuner. Informationen i Komkat synkroniseras till den nationella HSA-katalogen.  

SITHS är en tjänst för beställning och utgivning av elektroniska tjänstekort för personer och funktionscertifikat för system för säker identifiering och signering. 

HSA och SITHS är nationella tjänster som Skånes Kommuner är ombud för. Komkat tillhandahålls av Skånes Kommuner. Skånes 33 kommuner är anslutna till tjänsterna genom tredjepartsavtal med Skånes Kommuner. 

PROGRAM 

13:00
Bakgrund och organisation
Kvalitet och behörighetsunderlag

13:30
Komkat/HSA-katalogen, genomgång och visning registrering av person, enhet, funktion, uppdrag

14:15 Kaffe

14:30
Fortsatt Komkat/HSA-katalogen

15:15
Avtal och styrande dokument
Kontroller
Support och Nätverk

16:00 Avslut

FEBRUARI 27
Evenemangsinfo

När

2024-02-27 13:00 - 16:00

Var

Digitalt via Teams.

Målgrupp

​Blivande ID-administratörer i en skånsk kommun samt, i mån av plats, även befintliga ​ID-administratörer för uppdatering.


Sista anmälningsdatum

2024-02-20

Avanmälan

​Senast 2024-02-26 KONTAKT OCH FRÅGOR: ehalsosupport@skaneskommuner.se 0728-85 49 99