Grundutbildning för ID-administratörer som ska administrera Komkat/HSA och SITHS eID-kort

Vi hälsar dig som blivande ID-administratör välkommen till denna tvådagarsutbildning.

Anmälan gäller för båda utbildningsdagarna 30 och 31 mars 13-16.

Komkat (kommunkatalogen) är Skånes kommuners administrationskatalog för HSAinformation. Katalogen innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om organisationer, enheter, personer och funktioner i Skånes alla kommuner. Informationen i Komkat synkroniseras till den nationella HSA-katalogen.

SITHS är en tjänst för beställning och utgivning av elektroniska tjänstekort för personer och funktionscertifikat för system för säker identifiering och signering.

HSA och SITHS är nationella tjänster som Skånes Kommuner är ombud för. Komkat tillhandahålls av Skånes Kommuner. Skånes 33 kommuner är anslutna till tjänsterna genom tredjepartsavtal med Skånes Kommuner.

Program

30 mars

13.00 Bakgrund och organisation samt kvalitet och behörighetsunderlag
14.30 Kaffe
14.45 Komkat/HSA-katalogen, Genomgång och visning Registrering av person, enhet, funktion, uppdrag
16.00 Avslut av dagen

31 mars

13.00 SITHS – säker identifiering och signering SITHS Admin, SITHS eID-kort SIS Capture Station
14.30 Kaffe
14.45 Avtal och styrande dokument Kontroller Support och Nätverk
16.00 Avslut av utbildningen

Kontakt och frågor:

ehalsosupport@skaneskommuner.se
0728-85 49 99

MARS 30
Evenemangsinfo

När

2022-03-30 13:00 - 16:00

Var

Digital utbildning på Teams (teamsinbjudan efter sista anmälningsdag)

Målgrupp

Blivande ID-administratörer i en skånsk kommun, samt i mån av plats, även befintlig ID-administratör för uppdatering.


Sista anmälningsdatum

2022-03-25


Sidansvarig

Mattias Måsbäck

Tjänsteförvaltare