Grundutbildning för ID-administratörer Komkat/HSA och SITHS eID-kort (2 dagar)

Vi hälsar dig som blivande ID-administratör välkommen till denna tvådagars-utbildning 24 och 25 maj.

Komkat (kommunkatalogen) är Skånes kommuners administrationskatalog för HSA-information. Katalogen innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om organisationer, enheter, personer och funktioner i Skånes alla kommuner. Informationen i Komkat synkroniseras till den nationella HSA-katalogen.

SITHS är en tjänst för beställning och utgivning av elektroniska tjänstekort för personer och funktionscertifikat för system för säker identifiering och signering.

HSA och SITHS är nationella tjänster som Skånes Kommuner är ombud för. Komkat tillhandahålls av Skånes Kommuner. Skånes 33 kommuner är anslutna till tjänsterna genom tredjepartsavtal med Skånes Kommuner.

Dag 1 – 24 maj 13.00-16.00

13.00 Bakgrund och organisation. Kvalitet och behörighetsunderlag

14.30 Kaffe

14.45 Komkat/HSA-katalogen, genomgång och visning registrering av person, enhet, funktion, uppdrag

16.00 Avslut av dagen

Dag 2 – 25 maj 13.00-16.00

13.00 SITHS – säker identifiering och signering SITHS Admin, SITHS eID-kort SIS Capture Station

14.30 Kaffe

14.45 Avtal och styrande dokument. Kontroller support och Nätverk

16.00 Avslut av utbildningen

MAJ 24
Evenemangsinfo

När

2022-05-24 13:00 - 16:00

Var

Digitalt via teams

Målgrupp

Blivande ID-administratörer i en skånsk kommun, samt i mån av plats, även befintlig ID-administratör för uppdatering.


Sista anmälningsdatum

2022-05-20

Avanmälan

Avanmälan senast 2022-05-20 Kontakt och frågor: ehalsosupport@skaneskommuner.se 0728-85 49 99


Sidansvarig

Mattias Måsbäck

Tjänsteförvaltare