Handräckningsbegäran enligt lagen om vård av unga (LVU)

Välkommen till ett digitalt informationstillfälle om handräckningsbegäran enligt Lagen om vård av unga (LVU) för personal inom Socialtjänstens område barn och unga och andra myndigheter som arbetar med utförandet såsom Polis, Kriminalvård och Statens Institutionsservice.

Under dagen kommer Socialtjänsten, Polisen och Kriminalvården (NTE) och Statens Institutionsstyrelse (SiS) ge information om handräckning i samband med omhändertagande av barn och unga med stöd av LVU.

Socialtjänsten, Polisen, NTE och SiS kommer att berätta om respektive ansvarsområde och om det praktiska arbetet med handräckningsförfarandet. Du som socialsekreterare får även tips på vad du behöver tänka på vid begäran om handräckning, hur transporten går till och om vikten av samverkan mellan myndigheterna.

Tillfället spelas in och kommer att kunna ses i efterhand. Powerpointbilder skickas ut efter tillfället.

MAJ 15
Evenemangsinfo

När

2024-05-15 13:00 - 16:00

Var

​Digitalt


Sista anmälningsdatum

2024-05-08


Sidansvarig

Anna Wallin

Strateg