Implementering av barnkonventionens barnsyn och barnets bästa – tillfälle 4

Utbildningsdag i praktisk implementering av Barnkonventionens barnsyn och barnets bästa inom Socialtjänsten

Information

En utbildningsdag som handlar om att implementera barnrättsperspektiv med fokus på Barnkonventionens barnsyn och barnets bästa i utredningsarbetet inom Socialtjänsten. Utbildningen kommer att fokusera på tillämpningen av barnrättsperspektivet i dokumentationen och det praktiska arbetet med utredningar av barn. Under dagen kommer vi att gå igenom:

  • Barnkonventionens barnsyn och artiklarna 2, 3, 6 och 12
  • Begreppet barnets bästa
  • Barnets rätt till delaktighet
  • Att bedöma barnets mognad för delaktighet
  • Prövning av barnets bästa
  • Checklista prövning av barnets bästa
  • Implementering av barnrättsperspektiv inom socialtjänsten

Föreläsningen varvas med gruppdiskussioner och kortare filmer. Som en del i implementeringen erbjuds ett uppföljningstillfälle under en halvdag för att följa upp hur arbetet med prövning av barnets bästa har gått.

Begränsat antal platser.

Utbildningen ges via Teams vid två tillfällen under hösten 2022:

  • 13 september kl 8.30 – 15.00 med uppföljning den 4 oktober kl 8.30 – 11.00 Sista anmälningsdag 5 september
  • 13 oktober kl 8.30 – 15.00 med uppföljning den 8 november kl 8.30 – 11.00 Sista anmälningsdag 5 oktober, gå till kalendern för anmälan

KONTAKTPERSON

Anna Wallin, projektledare
Mail: anna.wallin@skaneskommuner.se
072-885 48 94

SEPTEMBER 13
Evenemangsinfo

När

2022-09-13 08:30 - 15:00

Var

Teams

Målgrupp

Socialsekreterare och arbetsledare inom barn- och unga området.


Sista anmälningsdatum

2022-09-05

Avanmälan

Avanmälan ska mejlas till anna.wallin@skaneskommuner.se


Sidansvarig

Anna Wallin

Strateg