Inbjudan ASI chefsutbildning

Är du ny chef i Skåne och arbetar inom skadligt bruk och beroende?
Välkommen till en ASI chefsutbildning.

ASI står för Addiction Severity Index och är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem tillsammans med klienten. ASI rekommenderas för vuxna med skadligt bruk- eller beroenderelaterade problem. Oftast går ASI att använda för personer med både skadligt bruk eller beroende och samsjuklighet.

Dagen kommer bland annat att innehålla: 
Introduktion till ASI, formulär och syfte
Stöd till planering av insatser med ASI
Erfarenhetsutbyte

Kostnad
300 kr ex moms för anställda i skånsk kommun.

Avanmälan
Anmälan är bindande men ej personbunden. Platsen kan överlåtas till en kollega. Avanmälan sker till helena.soomus@skaneskommuner.se

FEBRUARI 15
Evenemangsinfo

När

2023-02-15 09:00 - 16:00

Var

Skånes Kommuner, Gasverksgatan 3a, Lund

Målgrupp

Chefer inom socialtjänstens vuxenenheter - som arbetar inom skadligt bruk och beroende i kommunerna i Skåne.

Medverkande

Elin Cedergren, utbildare i ASI efter godkännande av Socialstyrelsen.


Sista anmälningsdatum

2023-01-30


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör