Inspirationsdagar för Växa tryggt

Välkommen till en kraftsamling mot våld i nära relationer

Under två förmiddagar, den 4 oktober och 15 november, kommer ni att kunskapshöjasi våldets mekanismer och hur oreflekterade normer kan bidra till att det inte upptäcks i tid. Vi kommer också att titta närmare på hur våldet kan gestalta sig, vad vi som yrkespersoner har för rådighet och hur vi tillsammans kan bidra till måluppfyllelse i detnationellt antagna jämställdhetspolitiska delmål 6: ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra” – och hur vi kan inkludera flera.   

Tillsammans med Linda Leveau, föreläsare och processledare kommer vi gemensamt formulera frågeställningar som bidrar till att vi på ett skarpare sätt kan arbeta för att upptäcka våld i nära relationer tidigare och på så vis arbeta för barnets rätt till en barndom fri från våld. 

Varför är det nödvändigt att vi arbetar aktivt med delmål 6: ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra” i Växa tryggt?  

Det korta svaret är för att våld i parrelationer och barn som lever i detta finns i hem som ”Växa tryggt” besöker eller har kontakt med. Växa tryggt har en unik möjlighet att göra skillnad genom att bli bättre på att tidigare upptäcka varningstecken och genom att våga fråga.   

Varför behövs ett normkritiskt perspektiv för att Växa tryggt ska kunna arbeta mot våld?  

Föreställningar om ”Det Vanliga” och ”Den Andra” kan grumla bilden av både vad som är våld och hur det kan gestalta sig. Genom kunskaper om de system som oreflekterat kan skapa situationer där våldet missas kan Växa tryggt bli en viktig aktör i att medverka till att upptäcka partnervåld. 

Tänk på!

Föreläsningen kommer innehålla en del workshops där teamen får möjlighet att arbeta med sin egen handlingsplan, så om restriktionerna tillåter det är det en fördel om ni kan sitta fysiskt tillsammans.

Denna inspirationsföreläsning är uppdelad i två olika förmiddagar, där del 1 sker den 4 oktober och del två den 15 november. Du anmäler dig enbart en gång och kommer då få en möteslänk till båda tillfällen skickat till dig per mail.

OKTOBER 04
Evenemangsinfo

När

2021-10-04 08:30 - 12:00

Var

Digitalt

Målgrupp

Medarbetare och chefer i Växa tryggt


Sista anmälningsdatum

2021-09-24


Sidansvarig

Anna-Maria Troedsson

Regional samordnare Barn och unga