Kartläggningen av socialtjänstens insatser

Välkomna till en digital introduktion av Kartläggningen av socialtjänstens insatser!

Sveriges kommuner och regioner (SKR) gjorde under 2021 en kartläggning av socialtjänstens insatser genom enkäter som skickades ut till alla kommuner i Sverige.

Enkäterna syftade till att inventera vilka av de kartlagda insatserna som kommunerna erbjudits till invånarna åren 2016-2020. Kommunerna fick även besvara vilka insatser som givits fysiskt/digitalt, i kommunal/enskild regi samt vilka som getts med/utan biståndsbeslut. Slutligen fick kommunerna besvara om de vid en framtida lagändring skulle vilja ge insatser utan biståndsbeslut.

I kartläggningen redovisas insatser som erbjuds under 2016-2020 inom kommuner inom sex områden, barn och unga, äldre, funktionshinder (ej LSS), socialpsykiatri (ej LSS), missbruk och beroende och våld i nära relationer. I Skåne var det 28 kommuner som besvarade enkäterna varav 17 kommuner fullföljde alla sex intervjuer.

Resultat från kartläggningen kan användas på många sätt, både nationellt, regionalt samt lokalt.

Introduktionen kommer att spelas in. Det går även bra att ta del av introduktionen i efterhand.

Anmäl dig senast den 21 april. Om du får förhinder så görs avanmälan till helena.soomus@skaneskommuner.se

Välkommen!

APRIL 25
Evenemangsinfo

När

2023-04-25 13:00 - 15:00

Var

Teams

Målgrupp

Chefer, kvalitetsutvecklare, verksamhetsutvecklare, planeringssekreterare och andra intresserade.


Sista anmälningsdatum

2023-04-21


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör