KEFU: Alternativ kommunredovisning

Vid seminariet presenteras det pågående KEFU-projektet Alternativ till kommunal årsredovisning.

Projektet kan ytterst motiveras av uttrycket att “Demokratin måste erövras varje dag, av varje generation” som ofta hörs i debatten.

Svenska kommuner är ansvariga för en rad verksamheter som är viktiga för varje kommuninvånare varje dag, från tidigt på morgonen när vattenkranen öppnas för första gången tills kvällspromenaden i en gatlyktas sken. Trots denna uppenbart stora betydelse kommer kommunernas verksamheter ofta i skymundan. Behovet drivs inte av brist på information. Kommunala hemsidor och rapporter innehåller en rikedom av information, men den är ofta svåröverskådlig och själva årsredovisningen är utformad för att uppfylla lagkrav snarare än att skapa engagemang.

Konkret handlar projektet om att lyfta fram kommuners verksamhet som medborgerlig angelägenhet och öka kunskapen kring kommuner, deras verksamheter och roll i människors vardag. Genom att presentera en kort och lättläst redovisning av kärnan i kommunens organisation, verksamhet och ekonomi, är ambitionen att höja kunskapsnivån och skapa engagemang.

Presentationen vid seminariet kommer att bygga på en pilotversion av ett alternativ till den årsredovisning som kommunerna ger ut varje år. Författarna ser fram emot att få synpunkter och feedback på detta pilotprojekt i förhoppningen att arbeta vidare i en standardiserad form som kan användas brett bland kommuner.

NOVEMBER 23
Evenemangsinfo

När

2023-11-23 14:00 - 16:00

Var

EC3 Karlssonsalen, Tycho Brahes väg 1, Lund

Medverkande

Fredrik Andersson, professor, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, Anna Thomasson, docent, CBS och Tomas Bergström, docent, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet


Sista anmälningsdatum

2023-11-16

Avanmälan

Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr