KEFU: Fler som kan mindre och färre som kan mer – en konsekvens av ökad konsultanvändning i förvaltningen

Användningen av managementkonsulter i staten har ökat. En ökning som medfört att offentliga verksamheter dränerats på situationsspecifik organisations- och ledningskompetens. Detta gör att myndigheter får svårare att utforma sina verksamheter utifrån lokala erfarenheter och kunskaper.

Makten över organisatoriska frågor förflyttas från verksamheterna till externa konsulter. Det blir fler med inflytande över styrning och ledning av verksamheterna som kan mindre om de specifika förutsättningarna i olika sammanhang, och färre med djup specifik verksamhetskompetens.

Kunnande om verksamheterna som finns hos medarbetarna bör i högre grad bör få påverka utformningen av organisation, ledning och styrning. Detta arbete får inte lämnas över till managementkonsulter i den utsträckning som i dag ofta sker.

NOVEMBER 06
Evenemangsinfo

När

2023-11-06 14:00 - 16:00

Var

Spoletorps hörsal. Spolegatan 1 R, Lund.

Medverkande

Staffan Furusten, professor, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet och Score


Sista anmälningsdatum

2023-10-30

Avanmälan

Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr