KEFU: Juridiken bortom ”skolmarknaden”

– om olika associationsformers (o)lämplighet för att driva fristående skolor i Sverige

Det svenska skolsystemet är unikt i internationell jämförelse. Enskilda aktörer har nära på fri etableringsrätt, finansieringen är likvärdig och offentlig, och elever och deras vårdnadshavare kan välja skola fritt. Detta skulle kunna gynna en stark närvaro av civilsamhället i skolan, men istället dominerar idag aktiebolagen.

Seminariet bygger på en KEFU-rapport där författarna gör en associationsrättslig utredning av förutsättningarna för att driva friskolor i Sverige, och diskuterar de olika organisationsformer som står till buds: Bolag, föreningar, stiftelser. I den politiska debatten är de bolagsdrivna skolorna och deras vinstuttag kontroversiella, men i rättslig mening har aktiebolag (som huvudregel) syfte att göra vinst.

Lagstiftningen kring ekonomiska föreningar är tydlig med att huvudsyftet måste vara att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, och frågan är om skolverksamhet kan sägas passa in på detta. Ideella föreningar är underreglerade och därmed relativt osäkra som associationsform, medan stiftelser är kapitalkrävande och konservativa till sin natur.

I rapporten och vid seminariet går vi noggrant igenom de rättsliga ramverken för de olika associationsformerna i svensk rätt, och i vad mån de passar för att driva fristående skolor. Därmed ger vi ett kompletterande perspektiv på den kontroversiella debatten kring den så kallade ”skolmarknaden”.

Detta tillfälle arrangeras av KEFU.

OKTOBER 28
Evenemangsinfo

När

2022-10-28 14:00 - 16:00

Var

Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund. Parkeringsplatser finns norr om Ekonomicentrum.

Målgrupp

Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda inom Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

Medverkande

Olof Hallonsten, docent, Ekonomihögskolan i Lund och Ellika Sevelin, jur dok, Juridiska institutionen, Lunds universitet