KEFU: Ökat statligt ansvar för skolan – bakgrund, analys och betänkande

Kan man förstatliga svensk skola? Vad betyder det? Varför skulle man göra det? Och i så fall hur? Vad blir konsekvenserna?

Thomas Persson berättar om utredningen Statens ansvar för skolan (SOU 2022:53). Sedan frågor och diskussion. Utredaren ger en bild av läget i det svenska skolsystemet, med dess förtjänster och brister, med fokus på grundskolan. Hur klarar systemets aktörer av sina olika uppgifter?

Thomas resonerar vidare kring utredningens bedömningar om vad stramare nationell styrning av skolsystemet skulle kunna leda till. Även utredningens bedömningar om hur ett förstatligande kan gå till redovisas, liksom konsekvenser ur olika perspektiv.

Robert Wenglén och Matz Nilsson kommenterar utredningens olika förslag.

DECEMBER 01
Evenemangsinfo

När

2023-12-01 14:00 - 17:00

Var

EC3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund

Medverkande

Thomas Persson, särskild utredare, Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges skolledarförbund, Robert Wenglén, Lomma kommun


Sista anmälningsdatum

2023-11-24

Avanmälan

Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr