KEFU: Verksamhetsstyrning för hållbar utveckling

– från extern legitimitet till intern relevans

Olika typer av organisationer har under många år satsat mycket tid och resurser på att producera hållbarhetsrapporter av olika slag, men hur ser det ut med den interna relevansen och användningen av det som rapporteras? Jobbar man med hållbarhetsrelaterade budgetar och beslutsprocesser, kalkyler, nyckeltal och målsättningar?!

Under seminariet kommer exempel på vikten av intern förankring i styr- och mätprocesserna gällande hållbarhetsaspekter från städer, regioner, kommuner och företag presenteras. Är detta något som automatiskt löser sig genom strategiska initiativ och ambitioner hos ledningen och centrala staber, eller måste verksamheten involveras mer konkret på olika sätt?

Matti Skoog är ämnesansvarig professor i redovisning och styrning vid Åbo Akademi, men jobbar löpande med andra universitet i hela Norden och övriga Europa. Han har länge intresserat sig för olika integrationsutmaningar i organisationers verksamhetsstyrningsprocesser där den största utmaningen varit och fortfarande är den mellan den strikt redovisningsreglerade finansiella logiken och den mer icke-finansiella verksamhetslogiken. I detta spänningsfält har hållbarhetsfrågan seglat upp som en ordentlig utmaning för många organisationer under de senaste åren och den verkar inte minska i viktighet, snarare tvärt om!

Välkommen till ett seminarium som behandlar många viktiga och aktuella frågor i svenskt offentligt och privat näringsliv. För att initiera en seminariedialog kommer även vissa svar och försiktiga rekommendationer ges i relation till ämnesområdet för dagen.

Detta tillfälle arrangeras av KEFU.

NOVEMBER 17
Evenemangsinfo

När

2022-11-17 14:00 - 16:00

Var

Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund.

Målgrupp

Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda inom Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

Medverkande

Matti Skoog, professor, Åbo Akademi.