Kommundirektörsträff

Kommundirektörer från Skånes 33 kommuner ingår i Kommundirektörsgruppen (KD-gruppen). De bereder ärenden, pekar ut strategiska frågor för kommunerna i Skåne och är viktiga för styrningen av förbundet. KD-gruppen är viktiga för att skapa förutsättningar för framgångsrik samverkan.

KD-gruppen beslutar om vilka strategiska nätverken förbundet ska samla samt nätverkens uppdrag. De utser också representanter som ska delta i nätverken.

NOVEMBER 20
Evenemangsinfo

När

2020-11-20 13:00 - 15:30

Var

Kommunernas hus och digitalt

Målgrupp

Kommundirektörerna i de skånska kommunerna.

Medverkande

Ola Odebäck, tf förbundsdirektör