Kommunträff om laddinfrastruktur

Inspiration & dialog om infrastruktur för elbilsladdning – kommuners perspektiv

Varmt välkommen till ett dialogmöte om kommuners perspektiv och frågor kring elbilsladdning. Ta chansen att träffa andra tjänstepersoner som jobbar med samma frågor och var med och rigga möjliga framtida samarbeten. Mötet arrangeras inom ramen av förstudien Elbilsladdning 2.0 i samverkan med Familjen Helsingborg. Syftet är att identifiera behov av stöd och hitta vägar för skånska och blekingska kommuner att samarbeta kring det kommunala arbetet med laddinfrastruktur för elbilar. Det är dessutom ett tillfälle för nätverkande och vi lyfter goda exempel för inspiration. Du kan delta både på plats hos länsstyrelsen i Malmö eller digitalt. Gemensam lunch för deltagarna på plats, från kl 12:15. Från 15:00 finns det möjlighet till fortsatt samtal och nätverkande.

Det här händer på mötet:

  • Få inspiration med hjälp av goda exempel
  • Utbyte och diskussion mellan kommuner
  • Framtidsspaning: Hur kan vi samverka?

Möjliga frågor som kommer att tas upp:

  • Juridik kring laddplatser på allmän platsmark
  • Finansieringslösningar och avtal
  • Delningsekonomi, samfinansiering och samnyttjande av laddmöjligheter
  • Laddning på landsbygden – kommuners möjlighet att främja utvecklingen

Inbjudan

Kontaktperson
Sabine Täuber, 0728 854913, sabine.tauber@skaneskommuner.se


Förstudien Elbilsladdning 2.0 medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Skåne & Region Blekinge.

OKTOBER 06
Evenemangsinfo

När

2022-10-06 13:00 - 15:00

Var

Länsstyrelsen Skåne (Baltzargatan 22 i Malmö) eller digitalt

Målgrupp

Tjänstepersoner som bidrar till kommunens arbete med laddinfrastruktur för elbilar.


Sista anmälningsdatum

2022-10-03