Konferens: Leda utforskande arbetssätt. Judy Halbert och Linda Kaser om ”Den Utforskande Spiralen”


Anmälan för boka-tidigt-pris är nu stängd via Skånes Kommuner. Är du intresserad av att delta kan du fortfarande anmäla dig via Studentlitteraturs hemsida: Leda utforskande arbetssätt – Studentlitteratur


Skånes kommuner och FoU Skola har glädjen att hälsa dig och dina kollegor välkomna till en spännande och intressant inspirationsdag i september då Judy Halbert och Linda Kaser (Canada, BC) kommer till Sverige för att dela med sig av sin forskning och sina erfarenheter av systematiskt och professionellt utforskande av lokala skolpraktiker – för ett förbättrat lärande för alla! Konferensen är ett samarbete med Studentlitteratur och Spirals of Inquiry Sverige. De kommuner som är medlemskommuner i Skånes Kommuner har möjlighet att anmäla sig för ett boka-tidigt-pris. Sista anmälningsdag är den 10 augusti.

Halberts och Kasers forskning tar sin utgångspunkt i den Den Utforskande Spiralen och erbjuder ett förhållningssätt (ett ramverk och ett mindset) som utmanar och stimulerar till att ”gräva där vi står”, för att på djupet förstå vad det innebär att vara lärande (elev såväl som vuxen) i den egna verksamheten. Halbert och Kaser tillför flera viktiga perspektiv i det systematiska kvalitetsarbetet på en skola och framför allt pekar deras forskning på vikten av att sätta elevernas, lärarnas och den övriga pedagogiska personalens frågor, prioriteringar och engagemang i fokus!

Konferensen ger dig hjälp att komma igång med och leda ett utforskande arbetssätt tillsammans med elever och kollegor. Den Utforskande Spiralen består av olika faser och hållpunkter med centrala frågor som hjälper oss att kartlägga, hålla fokus, reflektera, lära nytt, utforska och utvärdera tillsammans. Ta med dig din erfarenhet och kompetens – reflektera tillsammans med andra över hur spiralen kan vara ett stöd till ett mer systematiskt arbete, som stimulerar till nyfikenhet, nytänkande och lust att lära hos både elever och kollegor. När vi skiljs åt har du fått bekanta dig med:

  • Spiralens forskningsbakgrund och evidens
  • Praktiska redskap för ett hållbart lärande för alla elever, lärare och  skolledare.
  • Vikten av ett mindset som stödjer lärande
  • Berättelser och exempel från skolor i olika länder

Läs mer om Halbert och Kasers forskning här: spiralofinquiry-sverige.se

Konferensen hålls på engelska.

Kostnad

1195 kr ex moms. Priset gäller för Skånes Kommuners medlemskommuner som bokar sin plats innan den 10 augusti. I priset ingår förmiddagsfika och lunch.

Om det finns ett stort intresse från Skånes Kommuners medlemskommuner kan vi i efterhand komma att behöva fördela antalet platser bland anmälningarna mellan kommuner. Detta för att alla kommuner ska kunna erbjudas några platser vardera till konferensen.

SEPTEMBER 28
Evenemangsinfo

När

2022-09-28 09:00 - 16:00

Var

Centrala Lund, Grand Hotell

Målgrupp

Skolledare på olika nivåer (rektorer, lektorer och lärledare inklusive förstelärare och arbetslagsledare)


Sista anmälningsdatum

2022-08-10

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare