Betydelsen av medmänskliga samtal i möte med självmordsnära personer

Kursen är fullbokadVälkommen till en föreläsning med Helén Thorén, MIND. 
 

Helen Thorén arbetar som verksamhetsledare på Minds lokalavdelning i Malmö och hon kommer informera om verksamheten och vikten av medmänskliga samtal när man har tankar om att ta sitt liv. 

Innehåll: 

Information om Mind och deras verksamheter  

Information om Självmordslinjen – en nationell stödlinjen som har öppet dygnet runt alla dagar om året 

Fakta istället för myter kring självmord 

  • Förekomst, utveckling över tid, att förebygga självmord, riskfaktorer och skyddsfaktorer  

Betydelsen av medmänskliga samtal 

Kort om KASAM- främst med fokus hur man som medmänniska kan öka meningsfullhet och hanterbarhet 

Samtal om svåra saker i livet ur ett medmänskligt perspektiv – att lindra ensamhet  

Grundläggande förhållningssätt i samtal 

  • Professionell och personlig (empati, äkthet, trygghet)  
  • Aktivt lyssnande  
  • Bekräftelse  
  • Normalisering  
  • Att fylla på tilliten  
  • Avlasta skuld och skam och härbärgera  

Att prata med någon som inte längre vill leva 

  • Utforska ambivalensen  
  • Livsprat 

Max 20 deltagare 

Utbildningen är kostnadsfri för deltagare från de skånska kommunerna och från Region Skåne. 

Kontaktperson

helena.soomus@skaneskommuner.se

SEPTEMBER 30
Evenemangsinfo

När

2021-09-30 09:00 - 12:00

Var

Digitalt

Medverkande

Helén Thorén, MIND


Sista anmälningsdatum

2021-09-15

Avanmälan

1000kr debitering om avanmälan görs senare än två veckor innan kursstart Kursen är fullbokad!


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör