Motiverande samtal – 3 dagar

Motiverande samtal – Motivational Interviewing 

FULLBOKAT

1, 2 och 14 december

Motiverande samtal, MI, har under de senaste decennierna fått en allt bredare användning i Sverige och är en av Socialstyrelsen rekommenderad metod vid kvalificerad rådgivning. MI är en dokumenterat evidensbaserad metod som har god effekt i arbete med såväl unga som vuxna.  

MI är ett förhållningssätt, en samtals- och en rådgivningsmetod. Användningsområdet spänner från rådgivning, behandling, psykoterapi och rehabilitering till coachning och pedagogiskt arbete.  

Motiverande samtal innebär att man, med respekt för individen synliggör och stärker personens egen motivation till förändring. Metoden förutsätter förståelse och respekt för människors osäkerhet, tveksamhet och ambivalens inför förändringar och innebär att med stöd, acceptans och empati bistå på vägen till förändring.

Översikt 

Utbildningen innehåller grunderna i MI, Motiverande Samtal, bland annat: 

 • Andan, det empatiska förhållningssättet och vikten av bemötande 
 • Samtalsverktyg och strategier 
 • Motivations- och förändringsteorier 
 • Hur hämta fram och förstärka förändringsprat, dämpa motståndsreaktioner samt hantera ambivalens. 

Utbildningen genomförs genom föreläsningar, olika typer av illustrationer och deltagarnas aktiva medverkan i övningar, gruppdiskussioner och praktisk tillämpning. 

Ambitionen är att tillsammans göra det till kreativa, inspirerande och lärorika dagar. 

Syftet är att bli påmind och medveten om vad jag redan gör, lära mig något nytt och se användbarheten av MI i mitt dagliga arbete. 

I utbildningen ingår att deltagarna gör en hemuppgift.  

Program

Dag 1, 2021-12-01 

 • MI-grunder 
 • Historia 
 • MI andan 
 • Processerna i MI Kommunikationsverktyg i MI (BÖRS:  Bekräftelser – Öppna frågor – Reflektioner – Sammanfattningar) 
 • Förändring och motivation 

Dag 2, 2021-12-02 

 • Fortsättning kommunikationsverktyg 
 • Några strategier: 
  • Be om lov 
  • Att informera – informera i dialog 
 • Meny – Agenda 
 • Hemuppgift 

Dag 3, 2021-12-14 

 • Repetition 
 • Hemuppgift, återkoppling 
 • Vad är motstånd och hur arbetar vi med motståndsreaktioner 
 • Ambivalens 
 • Vägen framåt, hur kan vi koppla MI till vår yrkespraktik? 

Tider

08.30 Start
09.30 Fika
11.30 – 12.30 Lunch
14.30 Fika
16.00 Avslut 

Max 20 deltagare 

Utbildningen är en del i Skånes Kommuner och Region Skånes arbete med den statliga överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention. 

Utbildningen är kostnadsfri och riktar sig till anställda i Skånes kommuner och Region Skåne.  

Maximalt två deltagare per kommun eller verksamhet. Vid stort intresse fördelas platserna geografiskt.

MI-tränare:  

Anders Redelius, är utbildad psykolog sedan slutet av 90-talet, är medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) och är av MINT certifierad MI-tränare. Han arbetar med MI utbildning/handledning sedan 2009 och utbildar även i stresshantering, kris- och konflikthantering.  

Anders har arbetat inom öppenvårdspsykiatri som samtalsterapeut och har flerårig erfarenhet från företagshälsovård av arbete med individ-, grupp- och organisationsutveckling med fokus på kris och konflikthantering samt beroendeproblematik.  

Anders började sin yrkesbana inom industri och hantverk och har arbetat många år som tryckare, svetsare och plåtslagare. Han är sedan 2020 av MINT certifierade MI-tränare och är därmed bland de första certifierade tränarna internationellt. 

Tillsammans med Marianne Künstlicher driver Anders utbildningsföretaget Mikur Blekinge AB, med fokus på MI-utbildning och handledning.  

DECEMBER 01
Evenemangsinfo

När

2021-12-01 08:30 - 16:00

Var

Grand Hotel, Lund

Målgrupp

Medarbetare och chefer inom socialtjänst, vård och omsorg, skola där gott samarbete och motivationsarbete är en viktig del i arbetet.

Medverkande

Anders Redelius, MIKUR


Sista anmälningsdatum

2021-11-01

Avanmälan

Vid uteblivande eller avanmälan efter 2021-11-01 debiteras 3000kr ex moms.


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör