​FoU Skolas seminarium: Möjligheter och kritiska perspektiv på fortbildning-forskningsperspektiv på en lärande organisation

Den 7 februari välkomnar FoU Skola forskningsgruppen bakom projektet ”Fakturan, fortbildningen och forskningen” (Fakturan, fortbildningen och forskningen – Högskolan i Borås (hb.se))  

Föreläsarna från projektgruppen kommer att presentera och problematisera kring fortbildningens roll och möjligheter och utmaningar i en lärande organisation utifrån de resultat som de kommit fram till i sitt projekt. 

Föreläsningen vänder sig till dig som är rektor, lektor, förstelärare, försteförskolelärare, utvecklingsledare, forskare, skolchef och skolpolitiker. Under seminariet lyfts olika perspektiv på hur vi som arbetar inom och med utbildning kan arbeta vidare för att utveckla en lärande organisation.

Program

09.30
Kaffe och macka

10.00-12.00
Forskningsgruppen i det av vetenskapsrådet finansierade projektet  Fakturan, fortbildningen, forskningen föreläser och problematiserar utifrån seminariets tema. Hur bygger vi fortbildning och hur förhåller vi vårt kritiska perspektiv för att vidareutveckla en lärande organisation? Vilka möjligheter och hinder finns i arbetet? Gruppen kommer att diskutera och problematisera utifrån de forskningsresultat som de presenterar i sitt forskningsprojekt. 

FEBRUARI 07
Evenemangsinfo

När

2024-02-07 09:30 - 12:00

Var

​Centrala Malmö samt digitalt. Föreläsningen spelas in.

Målgrupp

​Lektorer, rektorer, förstelärare, försteförskolelärare, skolchef och utvecklingsledare, skolforskare, skolpolitiker samt andra som är intresserade av utbildningsfrågor kring fortbildning och en lärande organisation.


Sista anmälningsdatum

2024-01-19

Avanmälan

​Rektorer i våra rektorsnätverk går kostnadsfritt (ange i anmälan). Övriga betalar 200 kr för seminariet. ​Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare