Nätverksträff – Skånes Barnrättsstrateger

Fortsatt arbete inom Barnrättforum Skåne och nätverk

Barnrättsperspektivet i praktiken, samverkan BUP och BRIS

Region Skåne har tillsammans med BRIS genomfört utbildningar ”BRIS expertgrupp Barn”. Annika Nilsson, BUP och Alka Khanna BRIS deltar.

Exempel från Helsingborg, Barn och ungas delaktighet i stadsmässan 2022

Katja Westin, samordnare för ungdomsrådet berättar om ungdomsrådets arbete i innovationssatsningen som bl.a. handlar om idéverkstäder med barn och unga och ett planerat toppmötet under stadsmässan med hackaton utifrån utmaningar som identifierats under idéverkstäderna.

Erfarenhetsutbyte i smågrupper, tema delaktighet

Viktiga frågor i barnrättsarbetet under 2022?

På gång nationellt

Marie Lundin Karphammar, Sveriges Kommuner och Regioner

Tryck här för att komma till Teamsmötet. 

KONTAKTPERSON

Helena Soomus
Helena.soomus@skaneskommuner.se
072-885 48 13

NOVEMBER 18
Evenemangsinfo

När

2021-11-18 13:00 - 16:00

Var

Digitalt via Teams


Sista anmälningsdatum

2021-11-04


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör