Regional dialog om komvux 2023

Välkommen till Skolverkets regionala dialog om kommunal vuxenutbildning (komvux). Från Skolverket vill vi på en bred och övergripande nivå följa hur kommunernas vuxenutbildning utvecklas i regionen. Läs mer om de regionala dialogerna här.

Dialogen anordnas i samverkan mellan Skolverket och Skånes Kommuner. Skolverket ansvarar för den regionala dialogen på förmiddagen. Dialogens innehåll anpassas till viss del efter önskemål om vad deltagarna vill diskutera, därför ber Skolverket dig att besvara några frågor inför dialogen via denna länk. Ta del av information om aktuella förändringar inom komvux och vad som framkom under förra årets dialoger:

Skånes Kommuner har ansvar för eftermiddagen. På eftermiddagen kommer representanter från Skolverkets regionala kontor och SPSM samt Elof Hansjons, särskild utredare för Yrkesvuxutredningen, att delta.

Mer information om kvalitetsdialoger:

 

Program

08:00 Frukost

09:00 Skolverkets regionala dialog
Dialogen kommer att vara uppdelad i två delar. Den första delen kommer övergripande att beröra komvux roll och uppdrag samt aktuella förändringar (till exempel planering och dimensionering samt validering). Den andra delen kommer vara mer verksamhetsnära och till stor del baseras på lokala/regionala utvecklingsområden och frågor. Några dagar innan dialogen kommer ytterligare material och ett mer detaljerat program att skickas ut.

12:00 Lunch

13:00 Skolverkets regionala kontor och SPSM 
Information/diskussion om kvalitetsdialoger för vuxenutbilning

14:00 Fika

14:30 Långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna
Information/diskussion med särskild utredare Elof Hansjons samt utredningssekreterare

MARS 09
Evenemangsinfo

När

2023-03-09 09:00 - 16:00

Var

Medborgarhuset i Eslöv

Målgrupp

Ansvariga politiker och chefer (rektorer, verksamhetschefer) för komvux samt den lokala Arbetsförmedlingen, regioner/aktörer med regionalt utvecklingsansvar och andra aktörer med utvecklings- och samordningsansvar för vuxenutbildning.


Sista anmälningsdatum

2023-02-08