Regional dialog om vuxenutbildning 2022

Välkommen till Skolverkets regionala dialog om vuxenutbildning. Dialogen anordnas i samverkan med Skånes Kommuner. Läs mer om de regionala dialogerna här: https://www.skolverket.se/regionaladialoger-vux.

I år genomförs den regionala dialogen som ett digitalt heldagsmöte där Skolverket står för förmiddagens program: erfarenheter av de senaste årens förändringar inom komvux samt vad som är på gång under året och längre fram. Eftermiddagen ägnas åt fördjupad diskussion kring övergripande utmaningar och frågeställningar kring komvux, framförda av de skånska kommunerna.

Programmet är ännu inte helt fastlagt – vi vill lämna öppet för att kunna ta upp det mest aktuella och förändringar kan, som bekant, komma snabbt. Vi vill också att du som deltar ska ha möjlighet att påverka vad som diskuteras under dialogen, därför ber vi dig som deltagare att besvara några frågor inför dialogen via denna länk.

När det gäller aktuella, nyligen genomförda, förändringar inom komvux, hittar du dessa samlade på denna webbplats. Vad som framkom under förra årets dialoger kan du ta del av här.

Preliminärt program/innehåll

09.00-12.00

  • Aktuella och kommande förändringar inom komvux samt återkoppling från tidigare dialoger
  • Aktuellt från Skolverket (bland annat aktuella regeringsuppdrag, insatser, aktiviteter, statsbidrag, statistik, publikationer, stödmaterial med mera)

13.00-15.00

  • Komvux & Kompetensförsörjning I – Statsbidrag ett vasst eller trubbigt instrument?
  • Komvux & Kompetensförsörjning II – Arbetslivs-, bransch- och yrkesinriktad utbildning/verksamhet även för de som anses stå långt från arbetslivet; en möjlighet eller ej?

 

Länk till mötet skickas ut efter sista anmälningsdag. 

 

Kontaktperson

Jan Nilsson, 0728-85 48 29

jan.nilsson@skaneskommuner.se

MARS 09
Evenemangsinfo

När

2022-03-09 09:00 - 15:00

Var

Digitalt

Målgrupp

Ansvariga politiker, chefer och tjänstepersoner inom komvux samt andra aktörer involverade i och/eller med intresse för komvux, såsom företrädare för Arbetsförmedlingen, Region Skåne, folkhögskolor och andra utbildningsanordnare.


Sista anmälningsdatum

2022-03-04