Regionalt politiskt samråd om utbud och dimensionering i Skåne och västra Blekinge

Utbud och dimensionering

Kommunala och enskilda huvudmän för gymnasieskolor ska anpassa gymnasieutbudet efter elevens önskemål och arbetsmarknadens behov. Detta gäller sedan 1 juli 2023 och omfattar utbildningar som startar efter den 30 juni 2025 (ändringar i skollagen 2010:800).

Skånes 33 kommuner och fyra kommuner i västra Blekinge ingår numera i ett primärt samverkansområde sedan vår befintliga gymnasiesamverkan utvecklats (bilaga 1 till befintligt gymnasieavtal för Skåne och västra Blekinge). Denna utveckling gör att utbudet inom samverkansområdet kan breddas och resurserna användas gemensamt och effektivt.

Nu bjuder vi in till ett regionalt samråd kring utbud och dimensionering som är nästa steg i utvecklingen av gymnasiesamverkan. På samrådet kommer ett förslag på gemensamt utbud och dimensionering inom samverkansområdet att presenteras. Skolverkets bedömning av länets behov av förändring av utbildningsutbud kommer också att visas. Efter samrådet skickas förslaget vidare till Skånes Kommuners styrelse som fattar beslut om en eventuell rekommendation till kommunerna i det primära samverkansområdet.

Agenda:

09.00 Kaffe

09.15

  • Regionalt underlag presenteras, en sammanvägd bild av de delregionala analyserna.
  • Skolverkets planeringsunderlag och bedömning av eventuell förändring av utbildningsutbud.
  • Grupper för fördjupning, gemensamma utmaningar. Diskutera i förhållande till arbetsmarknadens behov och elevers önskemål
  • Summering

12.00 Avslut

DECEMBER 12
Evenemangsinfo

När

2023-12-12 09:00 - 12:00

Var

Medborgarhuset i Eslöv

Målgrupp

Förtroendevalda med ansvar för dimensionering av gymnasiefrågor

Medverkande

Caroline Åkesson Larsson Avdelningschef arbetsmarknad och utbildning


Sista anmälningsdatum

2023-12-06


Sidansvarig

Caroline Åkesson

Biträdande förbundsdirektör, Avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad