Regionalt rektorsnätverk för förskolan inom FoU Skola – Tema: Lek och lärande

Lek och lärande

Välkomna till FoU Skolas regionala rektorsnätverk för förskolan! I april är temat för vår träff: Lek och lärande!

Nätverksträffen inleds med professor Niklas Pramling . Pramling är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hans forskning handlar till stor del om kommunikation mellan barn och vuxna och framförallt i förskolan. De senaste åren har han lett ett större forskningsprojekt med medverkande från flera universitet och högskolor där forskare och förskolepersonal tillsammans studerat relationen mellan undervisning och lek. Detta projekt har lett fram till lekresponsiv undervisning (LRU) eller på engelska Play-Responsive Early Childhood Education and Care (PRECEC).

Under träffen har du möjlighet att diskutera temat tillsammans med andra rektorer från förskolan. I diskussionen finns tid för att reflektera utifrån läsning, presentation och  verksamhet. Diskussionerna i grupperna utgår från den reflektionsfråga som sänts ut i förväg.

Syftet med träffarna är att bidra med fördjupning och komptensutveckling inom olika temaområden. Dessa teman bestäms  i förväg gemensamt av nätverket. Träffarna ska vara arenor för gemensam reflektion och lärande och bidra med att vidareutveckla en förskola på vetenskaplig grund.

PROGRAM

09.00 Morgonkaffe står framdukat
9.30-10.45 Föreläsning Föreläsningen med professor Niclas Pramling
10.45-11.00 Fika  

 

11.00-12.00 Gruppdiskussioner Gruppdiskussioner utifrån i förväg utsänd litteratur samt reflektionsuppgift.
12.00-13.00 Lunch Ange gärna kostpreferens i anmälan.
13.00-13.30 Omvärldsanalys och gemensam avslutning Omvärldsanalysen presenteras av vetenskapliga ledaren Malin Bardenstam. Den har som syfte att sprida information om kommande konferenser, aktuell forskning, nya rapporter med mera som kan vara aktuellt för förskola.

PRIS

Ingår som en av två träffar för rektorsnätverket för förskola.

Pris för båda träffarna under vårterminen är 1750 kr exkl. moms för två  tillfällen för deltagare från kommuner kopplade till FoU Skola (alla kommuner i Skåne och Sölvesborg).

2250 kr exkl. moms för två tillfällen för deltagare från andra huvudmän.

ANMÄLAN

Anmälan görs via svarsmejl på det utskick som går till rektorer som ingår i rektorsnätverk för förskola.

KONTAKTPERSON:

Malin Bardenstam, 0728 – 85 48 22 malin.bardenstam@skaneskommuner.se

APRIL 26
Evenemangsinfo

När

2022-04-26 09:30 - 13:30

Var

Elite Plaza Hotell Malmö, Gustav Adolf torg 49, Malmö

Målgrupp

Rektorer inom förskola.

Medverkande

Niklas Pramling och Malin Bardenstam


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare