Regionalt rektorsnätverk för särskola inom FoU skola

Välkommen till novemberträffen för rektorer inom särskola!

Den 23 november är temat för rektorsnätverket: Villkor för personer med intellektuell funktionsnedsättning-aktuella forskningsresultat om utbildning, sysselsättning och pandemins påverkan. FoU Skåne välkomnar denna gång professor Magnus Tideman som håller en föreläsning utifrån temat.

Inför träffen läser vi gemensamt litteratur som på olika sätt belyser och problematiserar temat.

Under träffen har du möjlighet att diskutera temat tillsammans med andra rektorer. I diskussionen finns tid för att reflektera utifrån läsning, föreläsning och  verksamhet. Diskussionerna i grupperna utgår från den reflektionsfråga som sänts ut i förväg.

Syftet med träffarna är att bidra med fördjupning och komptensutveckling inom olika temaområden.

Träffarna ska vara arenor för gemensam reflektion och lärande och bidra med att vidareutveckla en skola på vetenskaplig grund.

Anmälan

Anmälan sker i svarsmejl för deltagare inom rektorsnätverk för särskola

Pris

Kostnadsfri- en del i nätverksträffarna för rektorer i FoU Skolans rektorsnätverk

Program

12.00-13.00 Lunch Serveras för de som anmält att de deltar på lunchen. Ange gärna kostpreferens och eventuella allergier i svarsmejl.
13.00-14.30 Seminarium Föreläsning och diskussion med professor Magnus Tideman utifrån temat.
14.30-16.00 Gruppdiskussion, fika och gemensam avslutning med omvärldsanalys Fika 14.30-14.45
Tid för gruppdiskussion är avsatt mellan 14.45-15.45
Gemensam avslutning och omvärldsanalys 15.45-16.00

 

Skånes Kommuner följer Folkhälsomyndighets rekommendationer. Vi erbjuder därför rektorsnätverket både på plats och på distans under läsåret 21-22. Vi ber dig därför ange i anmälan om du är intresserad att delta på plats eller på distans.

Föreläsning kommer live-sändas och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor i chatten. Länken för live-sänd föreläsning skickas till alla anmälda deltagare.

Kontaktperson

Malin Bardenstam, 0728 – 85 48 22
malin.bardenstam@skaneskommuner.se

NOVEMBER 23
Evenemangsinfo

När

2021-11-23 13:00 - 16:00

Var

Centrala Malmö och digitalt (Plats och länk skickas till anmälda deltagare)

Målgrupp

Rektorer och biträdande rektorer inom särskola

Medverkande

Magnus Tideman


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare