Regionalt rektorsnätverk för särskolan

INFORMATION

FoU Skolas nätverk för särskola riktar sig till rektorer och biträdande rektorer inom särskola – grundsärskola och gymnasiesärskola. Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt i relation till särskola samt skapa erfarenhetsutbyten mellan rektorer som arbetar på särskola i kommuner i Skånes alla hörn. Utbytet sker dels genom strukturerat kollegialt nätverksarbete, dels genom inspel och problematiseringar utifrån forskning kring särskola och omvärldsbevakning utifrån de utmaningar som särskolorna i nätverkets kommuner står inför. Nätverksledare är FoU Skolas vetenskaplige ledare Malin Bardenstam.

Den 1 februari föreläser Dr Daniel Östlund utifrån temat: ”Tillit, relationer och sociala band-perspektiv på relationer och  kunskapsinhämtning i skolan”. Han kommer även att diskutera den nya kursplanerevideringen som träder i kraft från 2022.

Nätverket träffas vid fyra tillfällen under läsåret 2021–2022, halvdagar. Beroende på läget kommer sammankomster genomföras antingen på plats i centrala Lund/Malmö (med möjlighet att ansluta på distans om det så önskas) eller enbart på distans (om restriktioner återinförs). Alla fyra träffar inkluderar en föreläsning/diskussion med en expert. Daniel Östlund, doktor i specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad, deltar vid två av fyra träffar. Han har medverkat i Skolverkets revidering av kursplanerna för grundsärskolan, varit referensperson i Skolinspektionens granskning av grundsärskolan samt Utbildningsdepartementets översyn av timplaner. Han driver också egna forskningsprojekt inom särskola och kommer att dela med sig sina erfarenheter under träffarna.

PROGRAM

08:30 Kaffe
09:00-10.30 Föreläsning med dr Daniel Östlund Östlund föreläser utifrån temat.
10-30-10.45 Paus och kaffe
10.45-11.45 Gruppdiskussioner Under den här tiden har du möjlighet att tillsammans med andra rektorer diskutera temat utifrån föreläsning, litteratur och frågor som är utsända i förväg.
11.45-12.00 Avslutning och omvärldsanalys Kort info om aktuell forskning och konferenser.
12:00-13.00 Lunch Ange kostpreferenser vid anmälan.

ANMÄLAN

Träffen är en del av rektorsnätverket för rektorer och anmälan görs i svarsmejl på det utskick som går ut till deltagare i nätverket.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Anges i mejl.

KONTAKTPERSON

Malin Bardenstam, 0728 – 85 48 22
malin.bardenstam@skaneskommuner.se
FEBRUARI 01
Evenemangsinfo

När

2022-02-01 09:00 - 13:00

Var

Grand Hotell, Lund och digitalt

Målgrupp

Rektorer och biträdande rektorer inom särskola

Medverkande

Dr Daniel Östlund och Malin Bardenstam.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare