Regionalt rektorsnätverk inom FoU Skola – Vetenskaplig grund och evidens i skola

Skola på vetenskaplig grund: Vad, varför, hur?

Välkomna till FoU Skolas regionala rektorsnätverk! I november är temat för vår träff: Vetenskaplig grund och evidens i skola:Vad? När? Hur?

Träffen innefattar en genomgång och problematisering utifrån forskningsläget och presenteras av Skånes kommuners vetenskapliga ledare Malin Bardenstam.

Inför träffen läser vi gemensamt litteratur som på olika sätt belyser och problematiserar begreppen evidens och skola på vetenskaplig grund.

Under träffen har du möjlighet att diskutera temat tillsammans med andra rektorer. I diskussionen finns tid för att reflektera utifrån läsning, presentation och  verksamhet. Diskussionerna i grupperna utgår från den reflektionsfråga som sänts ut i förväg.

Syftet med träffarna är att bidra med fördjupning och komptensutveckling inom olika temaområden. Dessa teman bestäms  i förväg gemensamt av nätverket. Träffarna ska vara arenor för gemensam reflektion och lärande och bidra med att vidareutveckla en skola på vetenskaplig grund.

Anmälan

Görs via mejlsvar på utskick till rektorer som är med i nätverket.

Pris

Ingår för rektorer i FoU Skolas rektorsnätverk. Fakturering för alla träffar görs i början av läsåret.

Program

09.00 Morgonfika
9.30-12.00 Föreläsning, gruppdiskussioner, gemensam uppsamling och omvärldsanalys Föreläsningen pågår mellan 9.30-10.30
Därefter gruppdiskussioner mellan 10.30-11.30
Gemensamt uppsamling och omvärldsanalys  11.30-12.00
12:00 Avslut Lunch serveras för de som anmält att de deltar på plats och önskar lunch mellan 12.00-13.00 (ange i anmälan eventuella allergier och kostpreferenser)

 

Skånes Kommuner följer Folkhälsomyndighets rekommendationer. Under läsåret 21-22 erbjuder vi därför nätverksdeltagande både på plats och digitalt. Vi ber dig därför ange i anmälan om du är intresserad att delta på plats eller på distans.

Länken för live-sänd föreläsning skickas till alla anmälda deltagare.

Kontaktperson

Malin Bardenstam, 0728 – 85 48 22
malin.bardenstam@skaneskommuner.se

NOVEMBER 16
Evenemangsinfo

När

2021-11-16 12:00 - 12:00

Var

Centrala Lund och digitalt (Plats och länk skickas till anmälda deltagare)

Målgrupp

Rektorer och biträdande rektorer inom FoU skolas regionala rektorsnätverk.

Medverkande

Malin Bardenstam, Skånes Kommuner


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare