Regionalt rektorsnätverk inom FoU Skola – Tema: Kunskapsgap mellan pojkar och flickor

Välkomna till FoU Skolas regionala rektorsnätverk. Den 27 januari är temat för träffen ”Kunskapsgap mellan pojkar och flickor”.

Vetenskaplig ledare Malin Bardenstam föreläser och problematiserar utifrån temat.

Under träffen har du möjlighet att diskutera temat tillsammans med andra rektorer. I diskussionen finns tid för att reflektera utifrån läsning, presentation och  verksamhet. Diskussionerna i grupperna utgår från den litteratur och den reflektionsfråga som sänts ut i förväg.

Syftet med träffarna är att bidra med fördjupning och komptensutveckling inom olika temaområden. Dessa teman bestäms  i förväg gemensamt av nätverket. Träffarna ska vara arenor för gemensam reflektion och lärande och bidra med att vidareutveckla en förskola på vetenskaplig grund.

PROGRAM

08.30 Morgonkaffe står framdukat
9.00-10.00 Föreläsning Föreläsningen med vetenskaplig ledare Malin Bardenstam utifrån temat.
10.00-10.30 Fika  

 

10.30-11.30 Gruppdiskussioner Gruppdiskussioner utifrån i förväg utsänd litteratur samt reflektionsuppgift.
11.30-12.00 Gemensam återsamling och omvärldsanalys
12.00-13.00 Lunch Ange gärna kostpreferens i anmälan.

PRIS:

Ingår som en av sex träffar inom det regionala rektorsnätverket. Debitering görs vid höstterminens start.

ANMÄLAN:

Anmälan görs via svarsmejl på det utskick som går till rektorer som ingår i det regionala rektorsnätverket.

KONTAKTPERSON:

Malin Bardenstam, 0728 – 85 48 22
malin.bardenstam@skaneskommuner.se

JANUARI 27
Evenemangsinfo

När

2022-01-27 09:00 - 13:00

Var

Grand hotell, Lund

Målgrupp

Rektorer och biträdande rektorer inom skola.

Medverkande

Malin Bardenstam

Avanmälan

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Anges i utskickat mejl till deltagare.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare