Regionalt rektorsnätverk för särskola

FoU Skolas regionala rektorsnätverk för särskola fortsätter för tredje år i rad.

Syfte

FoU Skolas nätverk för särskola riktar sig till rektorer och biträdande rektorer inom särskola – grundsärskola och gymnasiesärskola. Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt i relation till särskola samt skapa erfarenhetsutbyten mellan rektorer som arbetar på särskola i kommuner i Skånes alla hörn. Utbytet sker dels genom strukturerat kollegialt nätverksarbete, dels genom inspel och problematiseringar utifrån forskning kring särskola och omvärldsbevakning utifrån de utmaningar som särskolorna i nätverkets kommuner står inför. Nätverksledare är FoU Skolas vetenskaplige ledare.

Sammankomster

Nätverket träffas vid fyra tillfällen under läsåret 2021–2022, halvdagar. Beroende på läget kommer sammankomster genomföras antingen på plats i centrala Lund (med möjlighet att ansluta på distans om det så önskas) eller enbart på distans (om restriktioner kvarstår). Alla fyra träffar inkluderar en föreläsning/diskussion med en expert. Daniel Östlund, lektor i specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad, deltar vid två av fyra träffar. Han har medverkat i Skolverkets revidering av kursplanerna för grundsärskolan, varit referensperson i Skolinspektionens granskning av grundsärskolan samt Utbildningsdepartementets översyn av timplaner. Han driver också egna forskningsprojekt inom särskola och kommer att dela med sig sina erfarenheter under träffarna.

Datum och tider

21-09-14 9:00-12:00
Föreläsaren Dr. Daniel Östlund. Tema: Elevassistenter, hur deras yrkesroll kan utvecklas och hur speciallärare/rektor kan stödja yrkesgruppen & Kursplanerevideringen som träder i kraft från ht2022 (hur kan dessa implementeras?)

21-11-23 13:00-16:00

Föreläsaren: Prof. Magnus Tideman. Tema: Villkor för personer med intellektuell funktionsnedsättning – aktuella forskningsresultat om utbildning, sysselsättning och pandemins påverkan.

22-02-01 9:00-12:00

Dr Daniel Östlund: Tillhörighet, relationer och sociala band-perspektiv på trivsel och kunskapsinhämtning i skolan. Koppling till kursplanerevidering som träder i kraft från 2022.

22-05-06 9:00-12:00
Ph D Kristina Szönyi: Särskoleelevers inifrånperspektiv: Hur elever inom särskolan upplever och förhåller sig till undervisning och samspel i skolan.

Om träffarna kommer kunna genomföras på plats – kommer det serveras lunch (12:00- 13:00) samt fika antingen 8:30 eller ca 14:00.

Kostnad

2800 kr ex moms för rektorer från kommuner anslutna till FoU Skola
3800 kr ex moms för rektorer från andra huvudman

Inbjudan för spridning

Regionalt rektorsnätverk särskola

SEPTEMBER 14
Evenemangsinfo

När

2021-09-14 09:00 - 12:00

Var

Centrala Lund och digitalt. Plats och länk, skickas till deltagarna

Målgrupp

Rektorer och biträdande rektorer för särskola

Medverkande

Dr. Daniel Östlund, Prof. Magnus Tideman och Ph D Kristina Szönyi.


Sista anmälningsdatum

2021-08-01

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare