Release av syntes från Lärarnas skolutvecklingskonferens

Välkommen till release för Syntes! Lärarnas skolutvecklingskonferens textsamling med artiklar från olika skolutvecklingsprojekt i Skåne. Artikelförfattarna återger sina skolutvecklingsprojekt!


Releasen ägde rum 17 mars 2022.

Klicka här för att komma till konferensens hemsida!

Lärarnas skolutvecklingskonferens


Bakgrund

Våren 2021 ägde Lärarnas Skolutvecklingskonfens rum. Konferensen var denna vår digital och femhundra deltagare var med på konferensen och lyssnade till de många bidrag som då presenterades. Bland de som presenterade valde tretton att gå vidare och skriva en utvecklingsartikel om sitt projekt. Med start i juni 2021 och med deadline i november samma år har skribenter i grupp och enskilt skrivit och diskuterat sina projekt. Till sin hjälp har de haft skrivstödjare från hela Skåne som fungerat som bollplank gällande innehåll, form och språk. Det har också funnits möjlighet att delta i workshops där projekten diskuterats vidare i grupper med skribenter och skrivstödjare. Nu är texterna färdiga och den tryckta skriften kommer att släppas på en releasetillställning i samarbete med Landskrona den 17 mars!

Syfte

Syftet med denna träff är att sprida kunskapen om skolutvecklingsprojekten vidare och att dela erfarenheter. Syftet är också att vara en träffpunkt för alla intresserade av skola, beprövad erfarenhet och skola på vetenskaplig grund. Releasen är också starten för arbetet mot nästa Lärarnas Skolutvecklingskonferens 2023. Kanske arbetar ni just nu med ett skolutvecklingsprojekt och vill presentera vid nästa konferens? Den 17 mars berättar vi mera om hur du ansöker för att delta.

Deltagare

Arbetar du inom eller med skola och förskola? Är du lärare, rektor, lektor, förskollärare, fritidspedagog, skolpolitiker, del i en grupp som inom skola/förskola arbetar med ett skolutvecklingsprojekt? Då kan du anmäla att du vill delta på releasen! Här träffar du också andra i Skåne som arbetar med skolutvecklingsprojekt.

Tid och plats

Releasen för Syntes äger rum i Landskrona den 17 mars mellan klockan 14.30-16.30. Öresundsgymnasiets matsal, Regeringsgatan 54. Du kan även delta digitalt.

Program

14.30 Mingel, fika

14.45 Landskrona stad och FoU Skola hälsar välkomna.

15.05- 16.10 Artikelförfattarna presenterar.
Varje presentation är fem minuter och presentatörerna kommer finnas tillgängliga för frågor efter presentationerna.

 • Nathalie Lindgren: Stationsarbete-för lustfylld kartläggning och undervisning
 • Charlotte Lagerholm: Klassrådet- en pedagogisk balansakt
 • Martin Ek och Petter Jeppsson: Mellanmålet som undervisningsobjekt
 • Fredericka Cordua och Sofie Persson: Kan förändrade tankebanor påverka elevers inställning till sin egen förmåga i matematik
 • Barbara Westergren: Skolspråk för modersmålselever- ett ovant språk?
 • Sandra Pilemalm: Translanguaging: stämmer nyanlända elevers upplevelse med några av de fördelar med translanguaging som forskningen lyfter fram?
 • Jaana Nehez, Maria Lundqvist, Ntonika Konomi, Branislav Nicic och Sofie Johansson: Flerspråkiga lärmiljöer för integration på lika villkor?
 • Emelie Bjurling och Linda Ellinore Lindberg: Lässtrategier inom naturvetenskapligt orienterade texter
 • Therese Samuelsson och Ann-Sofie Bodin: Att stärka elevaktivitet och digital kompetens
 • Sofia Viking: Ämnesbeskrivning genom karaktärsbeskrivning – att arbeta med karaktärer i Religion 1
 • Camilla Tangvald och Viktoria Lindén: Kollektivt lärande som framgångsfaktor i engelskundervisningen på gymnasiet
 • Vildana Basic och Marlene Klit Welin: SSA-utveckling i skolan- varför är det så viktigt?
 • Eva Akenine, Gita Chireh, Åse Råstam, Maria Waern, Anna-Lena Godhe och Jens Ideland: Informationssökning för vuxna elever i svenska som andraspråk

16.10-16.30 Frågor och avslutning

Varmt välkomna önskar FoU Skola och Landskrona stad!

 

Anmälan är nu stängd.

 

Anmälan

Anmäl dig senast den 10 mars.

Ange i anmälan om du deltar på plats eller digitalt. Arrangemanget är kostnadsfritt.

Först till kvarn och anmälan i mån av plats. Skånes Kommuner följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om nya restriktioner införs kan vi komma att övergå till att enbart sända releasen digitalt. Alla som anmält sig kommer då att få meddelande om detta via den mejladress som angetts vid anmälan.

MARS 17
Evenemangsinfo

När

2022-03-17 14:30 - 16:30

Var

Öresundsgymnasiet i Landskrona och/eller digitalt

Målgrupp

Lärare, rektor, lektor, förskollärare, fritidspedagog, skolpolitiker


Sista anmälningsdatum

2022-03-10


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare