Samarbetskonferens kring fler platser till verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter bjuder härmed in till en VFU-konferens med avslutande workshop den 28 september 2023. Konferensen riktar sig till rektorer och VFU-ansvariga inom grund- och gymnasieskola.

Syfte
Samarbetskonferensen syftar till att ge en överblick över hur VFU-arbete kan bedrivas. Konferensen vill ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och lärdomar om VFU mellan huvudmän och akademi i Skåne. Genom konferensen vill vi få igång en process som i förlängningen innebär fler VFU-platser.

PROGRAM

09:00-09.20 – Kaffe och frukost framdukat

09:20-09.30 – Välkommen och presentation av dagens upplägg
Sinikka Neuhaus Lunds universitet hälsar välkommen till konferensen och går igenom dagens upplägg.

09:30-10.30 – Den verksamhetsförlagda utbildningen i lärarutbildningen. En mötesplats med många förhoppningar och utmaningar
Anders Arnkvist föreläser och problematiserar kring den verksamhetsförlagda utbildningen.

10.45-12.00 Rektorers och VFU – ansvarigas röster från olika skolor om deras VFU-arbete –utmaningar och möjligheter
Antonija Rehnström och Åsa Möller från KomVux
Malmö Camilla Lagerqvist och Karin Servin Karlsson, F-6/fritidshem, Hjärups skola/Tottarps skola
Jessica Lundin Kristiansson, Noblaskolan åk F-9 med fokus på 7-9, Löddeköpinge
Henrik Heide, ProCivitas Helsingborg
Linda Björk Andersson, fritidshem på Park- och Kulltorpskolan, Kristianstad

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.15 Inledning av dagens workshop
Kort intro om eftermiddagens workshop kring VFU.

13.15-14.30 Workshop

14.30-15.00 Fika

15.00-16.00 Återkoppling och avslutning

SEPTEMBER 28
Evenemangsinfo

När

2023-09-28 -

Målgrupp

Rektorer och VFU-samordnare i grundskola, gymnasium


Sista anmälningsdatum

2023-06-01

Avanmälan

Konferensen är kostnadsfri men sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras full avgift. Se bekräftelsemejl på anmälan för detaljer.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare