​Samverkanskonferens för gymnasieskolan och lärosäten kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Hösten 2023 bjöd Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter in till en VFU-konferens som blev mycket uppskattad. Den 8 oktober 2024 är det dags för en andra VFU-konferens!  

Syfte  

Syftet med konferensen är att utifrån våra olika erfarenheter och kunskaper visa hur vi kan arbeta med  kvalitet i VFU. Vidare är syftet att mötas och samverka för fler VFU-platser för lärarutbildningarnas studenter. Oavsett om du varit med i samverkan kring VFU under lång tid eller är ny som rektor eller VFU-samordnare, välkomnar vi dig till en mötesplats kring VFU! 

Konferensen vill ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och lärdomar om VFU mellan gymnasieskola och akademi i Skåne.  

Delagare från hela Skåne bjuds in utifrån ett begränsat antal  platser för rättvis fördelning till Skånes alla gymnasieskolor och lärosätesrepresentanter. 

När hela Skåne fått möjlighet att finnas representerade med rektorer och VFU-samordnare från skola och lärosäte kommer vi också att öppna för personlig anmälan till konferensen i mån av plats. 

​Anmälan görs via varje kommun, fristående och via lärosätena i Skåne. Begränsat antal platser. Från och med den 25 maj öppnar vi för allmän anmälan i mån av plats.

PROGRAM  

09:00-09.20 Kaffe och frukost framdukat 

09:20-09.30 Välkommen och presentation av dagens upplägg
Arbetsgruppen för VFU-konferensen hälsar välkommen till konferensen och går igenom dagens upplägg.

09:30-10.30 Professor Per Lindqvist, Linnéuniversitet. Lärarsstudenter och lärare: Förutsättningar för utbildning och arbete
Professor Per Lindqvist, Linnéuniversitet, föreläser och problematiserar om verksamhetsförlagd utbildning: Vilka blir lärare? Hur fungerar verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen? Hur är förhållandet mellan lärares utbildning och arbete? 

10.45-12.00 Rektorers och VFU-ansvarigas röster från olika skolor om deras VFU-arbete: utmaningar och möjligheter 

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.15 Inledning av dagens workshop
Kort intro om eftermiddagens workshop kring VFU. Syftet med dessa workshops är att tillvarata och utveckla de erfarenheter, kunskaper och frågor som deltagarna har. 

13.15-14.30 Workshop

14.30-15.00 Fika

15.00-16.00 Återkoppling och avslutning 

OKTOBER 08
Evenemangsinfo

När

2024-10-08 -

Var

​Malmö, High Court

Målgrupp

Rektorer och VFU-samordnare gymnasieskolan.


Sista anmälningsdatum

2024-09-04

Avanmälan

​Konferensen är kostnadsfri men sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras avgift. Se bekräftelsemejl på anmälan för detaljer. Bekräftelsemejl skickas ut 240906.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare