Skånegemensam Samverkansgrupp Psykiatri bjuder in till dialog

Tid:
2023-11-22 kl 9.00-16.00
Plats:
Anselmsalen, Baravägen 1, Lund

Program:
9.00
Välkomna!
9.10
NSPH Skåne
Brukarenkät och Återhämtningsguiden
Michelle Nilsson, Ordförande NSPH Skåne, Verksamhetsledare / Metodutvecklare Patientforum, Brukarrevisionssamordnare
9.30
Somatisk sjukdom vid allvarligt psykisk sjukdom
Tove Hovold, Bitr verksamhetschef, chefsöverläkare VO Vuxenpsykiatri Kristianstad
10.00 Paus
10.30
Kunskapsstyrning
Organisationen bakom kunskapsstyrningen
10.40
Så kan vi arbeta tillsammans för att ge rätt stöd på rätt nivå och i rätt tid till individer med adhd
En presentation av vård- och insatsprogrammet (VIP) för adhd
Gunilla Granholm, Specialistpsykolog Bup Skåne, Förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel, Ordförande Nationella arbetsgruppen adhd och autism, Nationellt Programområde Psykisk Hälsa
11.10
Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp schizofreni
LAG Schizofreni; Måns Gerle, chefsöverläkare, Micael von Wowern, kommunrepresentant och Per Torell, Schizofreniföreningen
11.40
Barn och ungas psykiska hälsa, erfarenheter av målgruppsanpassat arbetssätt
Annika Nilsson, Verksamhetsutvecklare
BUP Skåne stab, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel och Paulina Franzén, projektledare Malmö stad
12 .00 Lunch
13.00
Samsjuklighetsutredningen
Anders Håkansson, professor i beroendemedicin
Johannes Malm, verksamhetsutvecklare, Primärvården Skåne
14.15 Fika
14.50
Personer med beroende av spel om pengar
Anders Håkansson, professor i beroendemedicin
Madeleine Tügel, rådgivare, Spelberoendes förening
16.00 Avslut

Info:
Det är möjligt att anmäla sig både till hela dagen eller till för- eller eftermiddagen.
Ange om ni önskar lunch.
Kostnadsfritt.

Välkommen!

NOVEMBER 22
Evenemangsinfo

När

2023-11-22 09:00 - 16:00

Målgrupp

Chefer, verksamhetsutvecklare, samordnare/motsvarande från kommunal och regional verksamhet i Skåne, företrädare för aktuella brukar- och anhörigföreningar i Skån


Sista anmälningsdatum

2023-10-23


Emelie Sundén

Sidansvarig

Emelie Sundén

Strateg