Skånes Energiting 2021

Framtidsmöjligheter för en klimatsmart elförsörjning

För femtonde året i rad bjuds du in till Skånes Energiting, Skånes mötesplats för klimat- och energifrågor. Gör din röst hörd och lyssna till talare från näringslivet, offentlig sektor och akademin när vi lyfter aktuella energi- och klimatutmaningar för Skåne.

I år arrangeras Skånes Energiting som en digital hearing på temat Framtidsmöjligheter för en klimatsmart elförsörjning. Hur kan olika aktörer möta kapacitetsutmaningen vid övergången till förnybara energisystem i Skåne? Hur löser vi klimatsmart el till alla, alltid? Lyssna till regionala och lokala nätägare, forskare och experter på olika typer av förnybara energislag. Ni kommer även få ta del av goda exempel på hur vi bättre kan hushålla och dela med oss av den eleffekt som finns. Dessutom väcker vi frågan om hur vi kan lagstifta för att få fler att jobba med hållbara lösningar på alla samhällsnivåer.

Tillsammans med en inbjuden panel kan du som digital åhörare få chansen att lyfta dina synpunkter och göra din röst hörd. Ta chansen att forma agendan för ett fysiskt Skånes Energiting 2022. Hoppas vi ses den 12 oktober! Läs mer här.

Ladda ner programmet här

Program

09:00-09:10 – Välkomna och inledning
Anna Bengtsson, moderator

09:10-09:35 – Framtidsmöjligheter för en klimatsmart elförsörjning, del 1: Förutsättningar och hinder
Johanna Alkan Olsson, lektor och docent i miljövetenskap, Lunds universitet
Mats Tullgren, regionnätschef, E.ON
Fredrik Andrén-Sandberg, expert, förnybar energiproduktion

09:35-10:00 – Paneldiskussion
Panel med inbjudna aktörer samt digital intressentpanel. Möjlighet för publik att interagera via chatt.

10:00-10:15 – Paus

10:15-10:40 – Framtidsmöjligheter för en klimatsmart elförsörjning, del 2: Verktyg och möjligheter
Anders Östlund, VD, Öresundskraft
Maja Johansson, miljö- och klimatstrateg, Parkering Malmö
Andrea Hjärne, jur.kand., Lunds universitet samt miljöjurist, Avfall Sverige

10:40-11:10 – Paneldiskussion
Panel med inbjudna aktörer samt digital intressentpanel. Möjlighet för publik att interagera via chatt.

11:10-11:30 – Arbetet framåt
Medskick till Skånes Energiting 2022

11:30-12:00 – Digitalt mingel

Huvudtalare

Johanna Alkan Olsson, lektor och docent i miljövetenskap, Lunds universitet
Mats Tullgren, regionnätschef, E.ON
Fredrik Andrén-Sabndberg, expert, förnybar energiproduktion
Anders Östlund, VD, Öresundskraft
Maja Johansson, miljö- och klimatstrateg, Parkering Malmö
Andrea Hjärne, jur.kand., Lunds universitet samt miljöjurist, Avfall Sverige

Paneldeltagare

Johan Sveningsson, VD, Uniper
Wenche Tobiason, Forskare, RISE
Marie Knutsen-Öy, Energiansvarig, Svenskt Näringsliv
Per Tryding, Vice VD och policychef, Sydsvenska Handelskammaren
Annelie Johansson, Miljödirektör, Länsstyrelsen Skåne
Daniel Svensson, CEO, Energy Service Management AB

Skånes Energiting 2021 arrangeras av Energikontoret Skåne tillsammans med Klimatsamverkan Skåne – den gemensamma samverkansplattformen för Länsstyrelsen Skåne, Skånes Kommuner och Region Skåne

OKTOBER 12
Evenemangsinfo

När

2021-10-12 09:00 - 11:30

Var

Digitalt

Målgrupp

Yrkesverksamma, intressenter och studenter inom klimat- och energiområdet

Medverkande

Årets huvudtalare och paneldeltagare hittar du listat till vänster


Sista anmälningsdatum

2021-10-10