Skånes Kommuner anordnar elevhälso-workshop

Med anledning av det fördjupade samarbetet kring ehälsa och informationsutbyte mellan den kommunala hälso- och sjukvården, den regionala hälso- och sjukvården inom Vårdsamverkan Skåne och genom arbetsgruppen kring Skånegemensam digitalisering behöver vi ha en dialog med företrädare för elevhälsoverksamheten i våra medlemskommuner.

Vid workshoppen kommer vi att diskutera följande ur ett elevhälsoperspektiv:

  • Behovet av informationsutbyte inom hälso- och sjukvårdsområdet
  • Lägesstudien ”Optimerat läge” som genomförts av Skånes Kommuner med SKR-bolaget Inera AB
  • Samarbetet inom Vårdsamverkan Skåne och arbetsgruppen Skånegemensam digitalisering (SGD)
  • Nationella och regionala ehälsotjänster såsom Nationell patientöversikt, NPÖ (nationellt verktyg för sammanhållen journalföring) och Mina planer (regionalt processtöd för SIP- och SVU)
  • Information från Region Skåne och BUP
  • Elevhälsoverksamhetens representation i SGD
  • Framtida former för dialog mellan Skånes Kommuner och elevhälsoverksamhetens företrädare i samtliga medlemskommuner

Skånes Kommuner bjuder på frukost och lunch i samband med workshoppen.

AUGUSTI 31
Evenemangsinfo

När

2022-08-31 08:30 - 13:00

Var

Elite Plaza Hotel Malmö, Gustav Adolfs torg 49, 201 80 Malmö

Målgrupp

Företrädare för elevhälsoverksamheten i våra medlemskommuner


Sista anmälningsdatum

2022-08-15