Stormöte om nutida digitalisering

Verksamhetsrådet för kommunal elevhälsa bjuder in till stormöte om nutida digitalisering

Dagens behov och nutidens möjligheter med digitalisering

Verksamhetsrådet för kommunal elevhälsa bjuder in till stormöte för elevhälsorepresentanter från alla kommuner i Skåne. Under mötet kommer nationella och regionala tjänster att diskuteras utifrån möjligheter, nyttor och hur de i framtiden kommer att ta en viktigare roll och vara en förutsättning för att säkerställa informationsflöden runt individen. Under mötet öppnas det upp för diskussion för hur nationella och regionala tjänster kan stärka den kommunala elevhälsan och därmed kunna skapa bättre förutsättningar för att följa elevens hälsa och utveckling i linje med att stödja eleven mot utbildningens mål. Vår förhoppning är att ni ska gå ifrån mötet med en positiv känsla och med mer information kring vilka möjligheter digitaliseringen erbjuder för oss i elevhälsan.

Verksamhetsrådet

Verksamhetsrådet för kommunal elevhälsa skapades 2022 och organiseras av Skånes Kommuner. Rådets syfte är att vara ett operativt stöd till elevhälsorepresentanterna inom vårdsamverkan Skåne och till Skånes Kommuner i det löpande arbetet med e-hälsotjänster på regional och nationell nivå. Etablering av verksamhetsrådet innebär att ytterligare kommuner och kompetenser är representerade. Inom Vårdsamverkan Skåne finns Skånegemensam samverkansgrupp digitalisering (SGD), en arbetsgrupp som hanterar gemensamma digitala verktyg inom e-hälsa. I gruppen ingår två representanter från verksamhetsrådet.

Program

13:00 Inledning Presentation av verksamhetsrådet och introduktion för eftermiddagen.
13:30 Inera Inera presenterar tjänsterna NPÖ och 1177-journalen.
14:00 Kristianstad Malin Berg (verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats) och Johanna Emilsson (systemförvaltare) dela sina erfarenheter efter att ha använt NPÖ under ett års tid.
14:30 Diskussion Diskussionspunkt om möjligheter och utmaningar med NPÖ och 1177-journalen.
15:00 FIKA
15:30 Mina planer Den regionala tjänsten för hantering av processerna samverkan vid utskrivning och samordnad individuell planering presenteras. Genomgång av utveckling och implementationsprojekt.
16:15 Diskussion Diskussionspunkt om möjligheter och utmaningar med tjänsten Mina planer.
16:45 Avslutning Sammanfattning och avslutning av dagen
SEPTEMBER 07
Evenemangsinfo

När

2023-09-07 13:00 - 17:00

Var

Scandic S:t Jörgen Stora Nygatan 35, 211 37 Malmö

Målgrupp

Representanter för den kommunala elevhälsa i Skåne.

Medverkande

Emma Jansson, Johan Norén och Niclas Clausenborg, Skånes Kommuner. Anna Ohlin, Malmö. Ingela Roxenby, Lomma. Johanna Emilsson, Kristianstad. Maria Gustavsson, Höganäs. Marie Färjh, Landskrona. Tammy Jara, Eslöv.


Sista anmälningsdatum

2023-08-21


Sidansvarig

Johan Norén

Tjänsteförvaltare