Strategiska nätverket för Hälsa, social välfärd och omsorg bjuder in till dialog!

Våren 2023 startades åtta regionala områdesnätverk upp i Skåne. Syftet med områdesnätverken är bland annat att säkerställa informationsflöde, samordning och inriktning mellan RSS-strukturen, kunskapsstyrningen, Vårdsamverkan Skåne och det strategiska nätverket för hälsa, social välfärd och omsorg.

Den 24 maj samlas vi för att höra hur arbetet löpt på i områdesnätverken och vi kommer även att få ta del av angelägna pågående arbeten inom socialtjänsten i Skåne.

Områdesnätverk äldre
Områdesnätverk funktionshinder
Områdesnätverk barn och unga
Områdesnätverk missbruk och beroende
Områdesnätverk kvinnofrid/våld i nära relationer
Områdesnätverk för regionalt stöd för uppföljning och analys
Områdesnätverk för digitalisering inom socialtjänst
Områdesnätverk för MAS/MAR

Målgrupp:
Socialchefer/motsvarande
Deltagare i områdesnätverk

MAJ 24
Evenemangsinfo

När

2024-05-24 09:00 - 15:00

Var

Eslövs Medborgarhus, Kyrkogatan 1, Eslöv


Sista anmälningsdatum

2024-05-10


Emelie Sundén

Sidansvarig

Emelie Sundén

Strateg