Strategiska nätverket för Hälsa, social välfärd och omsorg bjuder in till dialog!

Våren 2023 startades åtta regionala områdesnätverk upp i Skåne. Syftet med områdesnätverken är bland annat att säkerställa informationsflöde, samordning och inriktning mellan RSS-strukturen, kunskapsstyrningen, Vårdsamverkan Skåne och det strategiska nätverket för hälsa, social välfärd och omsorg.

Den 24 maj samlas vi för att höra hur arbetet löpt på i områdesnätverken och vi kommer även att få ta del av angelägna pågående arbeten inom socialtjänsten i Skåne.

På agendan

Områdesnätverken
Kort introduktion

Socialtjänstens omställning
Anna Burston, Verksamhetschef, Barn, unga och familjestöd, fokus första linjens socialtjänst

Presentationer från nedanstående områdesnätverk:

  • Områdesnätverk äldre
  • Områdesnätverk kvinnofrid/våld i nära relationer
  • Områdesnätverk missbruk och beroende
  • Områdesnätverk för regionalt stöd för uppföljning och analys

Avslutning och arbetet framåt

Varmt välkomna önskar det strategiska nätverket för Hälsa, social välfärd och omsorg!

MAJ 24
Evenemangsinfo

När

2024-05-24 09:00 - 15:00

Var

Eslövs Medborgarhus, Kyrkogatan 1, Eslöv

Målgrupp

Socialchefer/motsvarande samt deltagare från samtliga områdesnätverk.


Sista anmälningsdatum

2024-05-20


Emelie Sundén

Sidansvarig

Emelie Sundén

Strateg