Strategiska nätverket för Hälsa, social välfärd och omsorg bjuder in till fortsatt dialog!

Våren 2023 startades åtta regionala områdesnätverk upp i Skåne. Syftet med områdesnätverken är bland annat att säkerställa informationsflöde, samordning och inriktning mellan RSS-strukturen, kunskapsstyrningen, Vårdsamverkan Skåne och det strategiska nätverket för hälsa, social välfärd och omsorg.

Den 27 november samlas vi återigen för att höra hur arbetet löpt på i områdesnätverken!

På agendan
Mer information kommer!

Presentationer från nedanstående områdesnätverk:

  • Områdesnätverk funktionshinder
  • Områdesnätverk barn och unga
  • Områdesnätverk för digitalisering inom socialtjänst
  • Områdesnätverk för MAS/MAR

Varmt välkomna önskar det strategiska nätverket för Hälsa, social välfärd och omsorg!

NOVEMBER 27
Evenemangsinfo

När

2024-11-27 09:00 - 15:00

Var

Eslövs Medborgarhus, Kyrkogatan 1, Eslöv

Målgrupp

Chefer/motsvarande, samt samtliga deltagare från områdesnätverk


Sista anmälningsdatum

2024-11-08


Emelie Sundén

Sidansvarig

Emelie Sundén

Strateg