Traumamedveten omsorg (TMO), 2 dagars-utbildning

Utbildningen är fullbokad!

Skånes Kommuner och Rädda Barnen välkomnar till en utbildning i TMO den 31 augusti och den 1 september.

Vad är Traumamedveten omsorg (TMO)?
TMO vägleder viktiga vuxna i hur de kan hjälpa barn och unga att återhämta sig efter ett trauma.

Syfte med utbildningen
Rädda Barnens grundutbildning i TMO ger viktiga vuxna en grundläggande kunskap om trauma och hur de kan förstå och svara på utsatta barn och ungas behov på ett sätt som skapar upplevd trygghet, positiva relationer och goda copingstrategier. Detta leder till en vardagsmiljö som främjar läkning och återhämtning för barn och unga med erfarenhet av svåra påfrestningar och trauma.

Ur innehållet
Utbildningen i TMO ger en teoretisk grund i traumaförståelse såsom kunskap om hur ett barns hjärna, hälsa och utveckling påverkas av trauma. Utbildningen fokuserar även på de beteendemässiga och emotionella svårigheter som barn och unga som utsatts för trauma och svåra påfrestningar kan få. Kunskap om TMO fördjupas och tillämpas praktiskt genom övningar, gemensamma  reflektioner och gruppdiskussioner.

Hålltider
31 aug
09.30 Fika
10.00 Kursstart
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 Fika
16.00 Avslut av dagen

1 sep
09.00 Start
10.00 Fika
12.00 – 13.00 Lunch
14.00 Fika
15.30 Avslut av kursen

I utbildningen ingår en arbetsbok i TMO samt ett intyg efter avslutad utbildning.

Begränsat antal platser, endast två från samma kommun. Vid stort intresse kan platserna komma att fördelas geografiskt. Vi kommer att kontakta alla anmälda i maj/juni för att ge besked om man har fått en plats på utbildningen eller ej.

AUGUSTI 31
Evenemangsinfo

När

2022-08-31 09:30 - 16:00

Var

Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund

Medverkande

Utbildningen leds av Rädda Barnens utbildare, socionom eller psykolog med erfarenhet att möta, utreda, behandla och arbeta med barn och unga som varit med om svåra påfrestningar och långvarig stress.

Avanmälan

Anmälan är bindande, men platsen kan lämnas över till annan medarbetare i sin kommun. Vid uteblivet deltagande debiteras 5000kr ex moms. Kontakta Helena Soomus vid ändringar eller frågor.


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör