Utbildning för SA och/eller huvudkontaktperson för Komkat/HSA och SITHS

Vi hälsar dig som är SA (Superadministratör) i Komkat/HSA och huvudkontaktperson för HSA-katalogen och SITHS-identifieringstjänst välkommen till denna utbildning.

Utbildningen är fokuserad på rollen som SA i Komkat (kommunkatalogen) som är Skånes kommuners administrationskatalog för HSA-information. Katalogen innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om organisationer, enheter, personer och funktioner i Skånes alla kommuner. Informationen i Komkat synkroniseras till HSA-katalogtjänst, som är nationell och förvaltas och tillhandahålls av Inera AB.

Skånes Kommuner är ombud för Ineras HSA-katalogtjänst och SITHS-identifieringstjänst gentemot de skånska kommunerna som är anslutna till tjänsten genom tredjepartsavtal med Skånes Kommuner.

Frågor om utbildningen
ehalsosupport@skaneskommuner.se
0728-85 49 99


PROGRAM

13:00-16.00

 

 

 

 

Komkat/HSA

·      Bakgrund och organisation

·      Avtal och styrande dokument

·      Utökade behörigheter för SA-rollen (visning)

·      Uppgifter för huvudkontaktperson för HSA och SITHS

14.30-14.45 (ca) Kaffepaus

 

DECEMBER 01
Evenemangsinfo

När

2021-12-01 13:00 - 16:00

Var

Digitalt via Teams. Länk skickas efter sista anmälningsdag.

Målgrupp

För dig som har rollen SA i Komkat/HSA och/eller huvudkontaktperson för båda tjänsterna i en skånsk kommun. 1-2 personer/kommun.


Sista anmälningsdatum

2021-11-26

Avanmälan

Avanmälan mejlas till ehalsosupport@skaneskommuner.se senast den 2021-11-30