Utbildning till Handledare steg 3

Utbildning till handledare steg 3 inom Vård- och omsorgscollege Skåne 

Definition steg 3
Steg 3-handledarens uppdrag är att handleda handledare (steg 1 och steg 2) enskilt eller i grupp, samordna samt utveckla det operativa handledaruppdraget. Uppdraget innebär även att fungera som informationsansvarig och omvärldsbevakare gällande handledning. 

Bakgrund
Utbildningen har funnits sedan 2015 och idag finns ca 200 handledare steg 3 i VO College Skåne. Under hösten 2015 utvecklades och implementerades en nationell handledarutbildning steg 1-3 inom VO-College. Handledare steg 1-2 motsvarar den nationella gymnasiekursen ”Vårdpedagogik och handledning” 100p med extra material gällande VO-College.  

Denna utbildning till handledare steg 3 möjliggör utveckling av handledarorganisation på arbetsplatserna. Utbildningens struktur och innehåll för steg 3 har godkänts av styrelsen för Vård- och omsorgscollege den 22 oktober 2015. Handledare steg 3 är en del av en regional stödstruktur, vilket innebär att Vård och omsorgscollege Skåne kommer fortsätta erbjuda stöd till handledare steg 3 genom årliga nätverksträffar. 

Dag 1: Pedagogiskt ledarskap
Dag 2: Grupp-processer och kulturmöten – Mötesmetoder – digitala och fysiska och presentationsteknik
Hemuppgift: 1 (Planera, sammankalla och genomföra digital träff med handledare steg 1-2) och 2 (Förbättringsområden och förslag till åtgärder)
Dag 3: Grupp-processer och kulturmöten – Mötesmetoder och presentationsteknik
Dag 4: Samtalsmetodik och svåra samtal
Hemuppgift: 3
Dag 5: Seminariedag med Dialogcafé, handledarnas chefer medverkar denna dag
+ En dags självstudier

 

Förkrav: 

Handledare steg 1-2 utbildning.

Deltagande i utbildningen förutsätter att chef som skickar medarbetare på utbildning har för avsikt att delta eftermiddagen dag 5 samt implementera rollen/funktionen i sin verksamhet efter avslutad utbildning. 

Din chefs godkännande att delta i utbildningen.  

Egen tillgång till dator vid utbildningstillfällena. 

 

Max antal deltagare: 

20 platser 

 

Utbildningen genomförs: 

Heldagar 

9-10 oktober 2024 08.30-16.00

22-23 oktober 2024 08.30-16.00 (eventuellt kan start bli redan kl. 08.00)

4 november 2024 08.30-16.00 OBS Din chef ska medverka mellan 12-15.00

Utbildningen kommer att genomföras fysiskt i Lund

 

Detaljerat program meddelas vid bekräftelse av utbildningsplats, den kommer via mail. 

Kurslitteratur skickas ut per post – det är därför viktigt att du uppger en korrekt adress. 

Utbildningen är kostnadsfri

Observera att din kvittens på anmälan kommer direkt på skärmen och inte per mail.

 

OKTOBER 09
Evenemangsinfo

När

2024-10-09 08:30 - 16:30

Var

Skånes Kommuner, Lund

Målgrupp

Engagerade medarbetar med formell utbildning och erfarenhet inom relevant yrkesområde. Utbildningen vänder sig till alla vård- och omsorgsverksamheter

Medverkande

Petra Douhane, regional processledare Vård och omsorgscollege Skåne  Linn Piros, yrkeslärare


Sista anmälningsdatum

2023-09-29

Avanmälan

Avanmälan sker minst 7 dagar innan, om du mottagit kurslitteraturen måste den returneras. Om du uteblir utan uppvisande av sjukintyg debiteras en avgift samt kostnaden för kurslitteratur och administration.


Sidansvarig

Petra Douhane

Regional processledare